Mentální retardace

Mentální retardace - Iva Švarcová | Booksquad.ink

... odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 let) ... Vyhledávání - is.muni.cz ... . Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Patří sem: těžká mentální subnormalita: idioimbecilita: F73: Hluboká mentální retardace Nejčastější příčinou vrozené mentální retardace je Downův syndrom (trizomie 21). Průměrné IQ v 5 letech je kolem 50, avšak inteligence vykazuje výrazné interindividuální rozdíly.Kromě ní se projevuje typickou facies: epikantus, nízko posazené uši, makroglosie, hypertelorismus, široký kořen nosu, silné evertované rty, bílé skvrny v duhovce (Brushfield spots ... Mentální retardace znamená tělesné ... Mentální postižení - Alfabet ... ... Mentální retardace znamená tělesné i mentální postižení, které je buď vrozené (častější situace), nebo vznikne v prvních letech života dítěte (méně častá situace). Mentální retardace se projevuje opožděním vývoje postiženého jedince a zejména více či méně sníženým intelektem. Mentální retardace Definice Definice Z historie 1871 Spolkem paní sv. Anny založen první ústav pro idioty. Ředitelem se stal lékař Karel Slavoj Amerling. František Čáda 3 sjezdy pro školy slabomyslné školství pomocné, 1909, 1911Brno, Slezská Ostrava 1913 Karel Herfort - ředitel Ernestina od roku 1902, rodokmeny ... Mentální retardace je problémem multidisciplinárním. Nižší inteligence je provázena behaviorálním syndromem, který vzniká jak kvalitativním, tak kvantitativním poškozením vývoje celé struktury jedince. Jde o globální poškození intelektových funkcí spolu s narušeným vývojem celé osobnosti.Narušení adaptivního ... Mentální retardace potkává i děti ze sociálně slabých vrstev následkem podvýživy, nedostatečné hygieny, nedostatkem lékařské péče. Kolik lidí je postiženo mentální retardací? Průměrně jde zhruba o 3 - 4 % populace. Mentální retardace přetíná hranice rasy, etnika, vzdělání, společnosti a ekonomického zázemí. 1 mentál...

INFORMACE

AUTOR
Iva Švarcová
DIMENZE
8,46 MB
NÁZEV SOUBORU
Mentální retardace.pdf

POPIS

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v ústavech sociální péče. Děti, mládež i dospělí s mentálním postižením představují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich ví poměrně málo. Představy "normálních" lidí o mentálně postižených bývají opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a nezřídka i neopodstatněnými obavami. Poměrně často se dosud můžeme setkat dokonce i s radou, aby rodiče postižené dítě raději "dali do ústavu". Autorka shrnuje základní informace o mentálním postižení a představuje nové trendy v oblasti péče a vzdělávání s přihlédnutím ke specifikům České republiky. Důraz klade na integraci postižených a humanizaci přístupu k nim. Kniha je určena speciálním pedagogům, lékařům, psychologům a rodičům dětí s mentálním postižením.

Chcete si přečíst knihu?Mentální retardace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Iva Švarcová. Číst Mentální retardace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY