Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století

Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století - Denis Ciporanov, | Booksquad.ink

...jních míst 99% spokojených zákazníků Komentovaná antologie Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20 ... Výběr kurzů - Studium humanitní vzdělanosti ... . století předkládá českým čtenářům poprvé reprezentativní výběr textů o definici umění, které jsou součástí diskuse probíhající v angloamerické estetice od padesátých let 20. století do současnosti. Kniha: Co je umění? texty angloamerické estetiky 20. století. Vážení návštěvníci portálu iUmeni.cz, vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci ... CO JE UMĚNÍ? Texty angloamerické estetiky 20. století ... . Vážení návštěvníci portálu iUmeni.cz, vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 a nařízeními vlády se všechny galerie i ostatní instituce uzavřely, mnohé akce se přesouvají a jejich program bude pravděpodobně pozměněn. Umění 20. století se vyznačuje nejen širokou pestrostí stylů a proudů, ale také proměnou přístupu a vnímání umění jako takového. Zatímco secese se od minulosti odkláněla ponejvíce novou dekorativností, moderna se již snaží zcela oprostit od tradice a umění postavit na nové základy. Výtvarné dílo nezobrazuje vnější skutečnost, ale stává se samostatným ... Komentovaná antologie Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století předkládá českým čtenářům poprvé reprezentativní výběr textů o definici umění, které jsou součástí diskuse probíhající v angloamerické estetice od padesátých let 20. století do současnosti. Ačkoliv by její titul mohl takové očekávání vzbuzovat, nenabízí jednoznačnou odpověď ... Experiencing aesthetics and aesthetic experience has, for a long time, been perceived as the purpose and goal of art. The aesthetic features of a work of art have been the only criteria used in its evaluation. However, these modernist aspects cannot be applied to the conceptual and neo-avant-garde art of the 2nd half of the 20th century that has not only brought a radical change in the ... ESTETIKA 1 (PV) okruhy problémov pre zimný semester 2018 PhDr. Zuzana Slušná, PhD. Estetika v systéme vied.Pojmový a terminologický aparát estetiky. Estetická teória. Úloha Četba textů z estetiky 20. století: Kód předmětu: YBFC153 Garant: Vrabec,M. Semestr: letní Jazyk výuky: čeština Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5) Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Hlavními tématy budou ontologie uměleckého díla a otázka "co je umění?".Literatura:Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? 1 Tézy na štátne skúšky pre dvojročný magisterský študijný program učiteľstvo filozofie - akademický rok 2016/2017 Tézy sú podkladom pre prípravu študenta na štátnu skúšku. Denis Ciporanov - Tomáš Kulka (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2011. Arthur Danto, Umělecká díla a skutečné věci, in: Helena Bendová - Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU 2014, s. 311-330. Gordon Graham, Filosofie umění. 1 Tézy na štátne skúšky pre dvojročný magisterský študijný program učiteľstvo filozofie - akademický rok 2019/2020 Tézy sú podkladom pre prípravu študenta na štátnu skúšku. Datum: 27. 2. Téma: Winckelmannův ideál krásy a Lessingova teorie plodných momentů Literatura: WINCKELMANN, Johann Joachim: Dějiny umění starověku. Knihy - Dr. Denis Ciporanov je absolventem doktorského studia estetiky na FF UK v Praze, kde v roce 2009 obhájil disertační práci s názvem Definice pojmu umě... Články v odborných časopisech: Ciporanov, Denis: Umění jako instituce, komentář k teorii George Dickieho. Aluze, No. 2, 2008, s. 71-80.. Ciporanov, Denis ... Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. stolet ... Texty z estetiky 20. století. Praha. Study plans that include the course Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester Faculty: Faculty of ... 2) Umění a společenská subverze, Fluxus, SI. Referát a texty: Guy Debord 3) Minimalismus a Pop Art, úděl publika umění 20. století. Leo Steinberg. Referát a texty: Andy Warhol a Donald Judd 4) Dematerializace umění a nové přístupy k tradičním uměleckým žánrům. Referát a texty: Allan Kaprow 5) Teorie postmodernismu....

INFORMACE

AUTOR
Denis Ciporanov,
DIMENZE
6,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století.pdf

POPIS

Komentovaná antologie Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století předkládá českým čtenářům poprvé reprezentativní výběr textů o definici umění, které jsou součástí diskuse probíhající v angloamerické estetice od padesátých let 20. století do současnosti. Ačkoliv by její titul mohl takové očekávání vzbuzovat, nenabízí jednoznačnou odpověď na otázku, co je a co není umění: je naopak koncipována tak, aby byla zastoupena všechna významná stanoviska k problému a vyznačena čitelná a srozumitelná linie ve vývoji sledované diskuse o povaze a definici umění. Výběr textů může zaujmout jak ty, kteří jsou o smyslu a užitečnosti definice umění přesvědčeni, tak i ty, kteří filozofickou definici umění nepostrádají a nejsou tomuto teoretickému úsilí nakloněni. Diskusi o definici umění totiž netvoří pouze pozitivní pokusy o její nalezení, ale stejnou měrou i debata o samotném smyslu takové snahy. Kniha je ovšem především určena všem, které jejich zkušenost s uměním - v kterémkoli jeho druhu, žánru či médiu - někdy přivedla k myšlenkám přesahujícím jednotlivé dílo, soustředěným kolem základní otázky, co tvoří specifika oblasti vymezované pojmem umění.

Chcete si přečíst knihu?Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Denis Ciporanov,. Číst Co je umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY