DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání

DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání - Svatopluk Galočík, | Booksquad.ink

...í TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala GRADA Publishing, a ... DPH a účtování - Galočík Svatopluk | Knihy Grada ... .s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 5 123. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Zlom Jan Šístek Odpovědná redaktorka Ing. 8 DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby. V § 73 odst. 1 písm. b) dochází ke změně při uplatnění nároku na odpočet . daně u přijatých zdanitelných plnění a plátce bude moci tento nárok uplat. nit i bez daňového dokladu, pokud je schopen doložit u ... DPH a účtování -- přeprava, dovoz, vývoz, služby | Knihy ... ... . nit i bez daňového dokladu, pokud je schopen doložit uskutečnění plnění. 9.1 Přeprava při vývozu 9.2 Služby přímo vázané na vývoz 9.3 Přeprava při dovozu 9.4 Služby přímo vázané na dovoz 10. Vývoz zboží 11. Dovoz zboží 11.1 Základ daně při dovozu zboží podle § 38 ZDPH 11.2 Postup při dovozu zboží dovozcem 11.3 Postup při dovozu zboží nepřímým zástupcem 11.4 Postup při dovozu ... 12 DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby. je přeprava uskutečněna. Stejně tak se postupuje u služeb souvisejících . s přepravou zboží, protože místo plnění je určeno stejně podle § 9 odst. 1. Jestliže je přeprava zboží uskutečňována pro osoby nepovinné k dani, je 9.1 Přeprava při vývozu 9.2 Služby přímo vázané na vývoz 9.3 Přeprava při dovozu 9.4 Služby přímo vázané na dovoz 10. Vývoz zboží 11. Dovoz zboží 11.1 Základ daně při dovozu zboží podle § 38 ZDPH 11.2 Postup při dovozu zboží dovozcem 11.3 Postup při dovozu zboží nepřímým zástupcem 9.1 Přeprava při vývozu 9.2 Služby přímo vázané na vývoz 9.3 Přeprava při dovozu 9.4 Služby přímo vázané na dovoz 10. Vývoz zboží 11. Dovoz zboží 11.1 Základ daně při dovozu...

INFORMACE

AUTOR
Svatopluk Galočík,
DIMENZE
11,35 MB
NÁZEV SOUBORU
DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání.pdf

POPIS

V pátém, aktualizovaném vydání této ojedinělé publikace je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží tuzemskými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států Evropské unie a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad a 260 praktických příkladů zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou dopravní prostředky (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). Novela platná od 1. 4. 2011 přinesla změny v místě plnění u poskytovaných služeb, na které publikace reaguje nejen aktuálním výkladem, ale i doplněním množstvím nových příkladů.V komplexně pojaté publikaci je uplatňování DPH roz

Chcete si přečíst knihu?DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Svatopluk Galočík,. Číst DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY