Zabezpečení obchodních informací: Výběr a realizace bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti informací

Zabezpečení obchodních informací: Výběr a realizace bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti informací - Jaroslav Mlýnek | Booksquad.ink

...zajištění informační bezpečnosti, nebo také k zajištění jakosti informačních a komunikačních systémů a nemálo důležité efektivní využívání zdrojů organizace ... DOC VYHLÁŠKA - GovCERT.CZ ... . 15. Úroveň fyzických (objektových) bezpečnostních opatření určených k zajištění utajovaných informací EU musí být přiměřená stupni utajení a rozsahu hrozby, jíž jsou uchovávané informace a materiál vystaveny. § 33 Prováděcí právní předpis stanoví Přehled vybraných bezpečnostních opatření včetně zdůvodnění jejich výběru a jejich vazby na identifikovaná rizika . Pře ... VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2005 o bezpečnosti | epravo.cz ... . § 33 Prováděcí právní předpis stanoví Přehled vybraných bezpečnostních opatření včetně zdůvodnění jejich výběru a jejich vazby na identifikovaná rizika . Přehled zavedených bezpečnostních opatření. Plán zvládání rizik [§ 28 odst. 1, písm. g), § 28 odst. 2, písm. e)] Obsah a cíle vybraných bezpečnostních opatření pro zvládání rizik Bezpečnost informací není jenom o důvěrnosti (vlastnost, že informace není dostupná nebo není odhalena neoprávněným jednotlivcům, entitám nebo procesům), ale také o integritě (vlastnost přesnosti a úplnosti) a dostupnosti (přístupnost a použitelnost na žádost oprávněné entity). Nápravné opatření obsahuje kroky obnovy a postup, jak zamezit opakování stejného porušení zabezpečení, termíny realizace opatření, jména zaměstnanců odpovědných za je-jich splnění. Návrh nápravných opatření musí být konzultován s relevantními Uživateli osobních údajů. (1) Orgán nebo osoba, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona, na základě provozních a bezpečnostních potřeb řídí přístup k informačnímu a komunikačnímu systému a přijímají opatření, která slouží k zajištění ochrany údajů, které jsou používány pro přihlášení podle § 19 a 20, a ... VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a) řídí rizika podle § 4 odst. 2, b) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací a na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví bezpečnostní politiku v dalších oblastech ... Tato opatření by měla být k dispozici pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů, které jsou v rámci mandátu Úřadu, alespoň tehdy, kdy se pro tyto trestné činy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby ve výši nejméně čtyř let, avšak mohou podléhat omezením podle vnitrostátního ... Komentáře . Transkript . Zde - Národní centrum kybernetické bezpečnosti Jedním z možných opatření na podporu účinné hospodářské soutěže a k zajištění řádného fungování trhu jsou virtuální elektrárny, tj. programy uvolňování elektřiny, v jejichž rámci jsou elektroenergetické podniky povinny po určité časové období prodávat nebo dávat k dispozici určité množství elektřiny ......

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Mlýnek
DIMENZE
10,2 MB
NÁZEV SOUBORU
Zabezpečení obchodních informací: Výběr a realizace bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti informací.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Zabezpečení obchodních informací: Výběr a realizace bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti informací ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Mlýnek. Číst Zabezpečení obchodních informací: Výběr a realizace bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti informací Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY