Sociální práce v praxi

Sociální práce v praxi - Pavla Kodymová, | Booksquad.ink

...zvojem sociální práce v USA (roky 1920-1940) Najděte si lepší práci v aktuální nabídce pracovních míst jako sociální pracovník ... Sociální práce v praxi - Oldřich Matoušek,Pavla Kodymová ... ... . Upřesněte vyhledávání podle pracovního úvazku, minimálního platu, cizího jazyka či požadovaného vzdělání v nabídkách zaměstnavatelů, úřadů práce a personálních agentur historii sociální práce a osobnostem sociální práce v praxi. • Televizní a radiové spoty, videospoty. Evaluace projektu • V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zh ... Sociální bydlení ... . • Televizní a radiové spoty, videospoty. Evaluace projektu • V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat 1 Specifika sociální práce s oběťmi domácího násilí Jedním z cílů první kapitoly je velmi krátce představit pojem domácí násilí, její větší část je věnována samotné oblasti sociální práce s obětí domácího násilí, která v praxi zahrnuje více problémových okruhů, než by mohlo být na první pohled patrné. reflexi sociální práce v České republice na základě zkušeností některých anglosaských autorů. Skripta slouží jako úvod k reflexi profesionální hodnotové orientace. První tři kapitoly se zabývají filozofií a etikou obecně, další kapitoly jsou zaměřené na etickou problematiku v praxi. výkonu sociální práce Toto vydání Sešitů sociální práce vyšlo v rámci projektu Systémová podpora pro-fesionálního výkonu sociální práce (r. č. CZ.1.04/3.1.00/04.00015) financovaného z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-počtu České republiky. Romově v eské republice ve vztahu k sociální práci a kapitola Dilemata v praxi sociálních pracovníků. První kapitola se věnuje sociálnímu vylouení, vzdělávání, zaměstnání, bydlení, rodině a dluhům. Všechny tyto aspekty se při práci s romskými klienty projevují znatelně, proto je jim věnována pozornost i zde. Ve Historie. Sociální práce má kořeny v boji společnosti proti chudobě a z ní vyplývajícím problémů. Pročež je sociální práce spojena s myšlenkou charitativní činnosti, ale musí být chápána v širším měřítku. Pojem charity sahá do starověku a praxe poskytování chudým má kořeny ve všech hlavních světových náboženstvích. Sociální práce v praxi Autor: Kodymová, Pavla, Koláčková, Jana a Matoušek, Oldřich Nakladatel: Portál EAN: 9788073670023 ISBN: 80-7367-002-X Popis: 1× kniha, vázaná, 352 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2005 (1. vydání) Využívání teorie v praxi profesionálních sociálních pracovníků je nezbytností. Sociální práce čerpá část své teoretické výbavy z jiných vědních oblastí jako je psychologie, sociologie, pedagogika, právní vědy apod. V sociální práci se běžně setkáváme s využitím teorií vzešlých z jiného oboru ... SOCIÁLNÍ PRÁCE V PRAXI. Narušené vztahy mají osoby neschopné udržovat sociální kontakty v důsledku jejich specifické poruchy či pro obecnou nepřizpůsobivost, jež je vyřazuje i ze ... Podívejte se na další video zaměřené na sociálně pedagogickou práci s dětmi a jejich rodiči v praxi. „Prvňačka" Terezka Vám řekne, jak se po zápisu připravovala do školy, jak ... Sociálně psychologický výcvik, Krizová intervence a Krizová intervence v praxi, Integrativní koučink a další); působil jako sociální asistent pro děti a mládež, pracovník krizového a kontaktního centra, manažer sociální práce a terénní pracovník zaměřený na práci s romskými rodinami. Současná sociální práce ...

INFORMACE

AUTOR
Pavla Kodymová,
DIMENZE
5,19 MB
NÁZEV SOUBORU
Sociální práce v praxi.pdf

POPIS

Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě toho však naplňování potřeb určitých typů klientů vyžaduje také řadu znalostí a odborných postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny. V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci; uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy, které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající. Výklad je ilustrován případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod.

Chcete si přečíst knihu?Sociální práce v praxi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavla Kodymová,. Číst Sociální práce v praxi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY