Historicko-sociologické eseje

Historicko-sociologické eseje - Johann P. Arnason | Booksquad.ink

...něz. Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc. Pavel Mervart Dva eseje o komedii - Meredith George, Dvořáková Alena, George Meredith: Esej o komedii a uplatnění komického ducha Alena Dvořáková: Studie k Meredithovu Eseji o komedii Smát se, či nesmát?To je otázka, již se viktoriánský romanopisec George Meredith snaží rozlousknout v dnes již klasickém Eseji o komedii z roku 1877, který je tu čtenáři poprvé ... Knihy | Eseje | Moja-Kniha.sk ... ... Historicko-sociologické eseje (Johann P. Arnason) [CZ] Johann P. Arnason , SLON (2010) Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Arnason Johann - Historicko-sociologické eseje Loučková Ivana - Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu Matějů, Straková, Veselý (eds.) - Nerovnosti ve vzdělávání Oates-Indruchová (ed.) - Tvrdošíjnost ... Historicko-sociologické eseje - Knihy.cz ... ... Historicko-sociologické eseje (Johann P. Arnason) [CZ] Johann P. Arnason , SLON (2010) Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Arnason Johann - Historicko-sociologické eseje Loučková Ivana - Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu Matějů, Straková, Veselý (eds.) - Nerovnosti ve vzdělávání Oates-Indruchová (ed.) - Tvrdošíjnost myšlenky Horký Ondřej - Česká rozvojová spolupráce Skupnik Jaroslav - Antropologie příbuzenství Kultura a každodennost v historicko-sociologické perspektivě, b) Politika, moc a mezinárodní vztahy v historicko-sociologické perspektivě, c) Modernizace a modernizační procesy. U každého z těchto tří předmětů se pak opět losuje jeden z pěti tematických okruhů. Přehled tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Historicko-sociologické eseje. Chápající rozhovor. Nerovnosti ve vzdělávání ... Historicko-sociologické eseje. Jóhann Páll Árnason. Externí sklad. Více » ......

INFORMACE

AUTOR
Johann P. Arnason
DIMENZE
4,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Historicko-sociologické eseje.pdf

POPIS

Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Týkají se tří tematických okruhů. Ve dvou textech se autor zabývá otázkami sociologické teorie a ukazuje, že zanedbané nebo málo známé přístupy ke stěžejním problémům - v daných případech koncepce jednání v neomarxistické filosofii praxe a úvahy o moci v díle Eliase Canettiho - mohou mít velký význam pro reorientaci teoretických diskusí. Pro oba tyto nevyužité zdroje platí, že nabízejí korektivy k hluboce zakořeněným redukcionistickým tendencím sociologického myšlení. Nejobšírněji, ve čtyřech statích, se rozebírá problematika modernity a modernizačních procesů. Celkový rámec pro tuto diskusi tvoří koncepce "různorodých modernit" (multiple modernities), a jak autor zdůrazňuje, jedná se o historicky situované procesy rozrůznění. Bez společného jmenovatele, složeného z vnitřně rozporných, variabilních a volně propojených základních struktur, by se nedalo o modernitě mluvit; konkrétní sociální a kulturní konfigurace moderního světa (autor pojednává o Japonsku a komunistické alternativě modernizace) jsou však podmíněny historickým pozadím a okolím. Třetí tematický blok tvoří dva texty věnované otázkám srovnávací civilizační analýzy. Toto odvětví současné historické sociologie se vyvinulo v úzkém kontaktu s novými historickými interpretacemi "axiálního věku" nebo "osové doby", tzn. období radikálních náboženských a intelektuálních inovací, které se odehrály v hlavních eurasijských kulturních centrech v posledním tisíciletí př. n. l. Teoretické argumenty formulované v tomto kontextu se pak staly východiskem pro širší pojetí vztahů mezi kulturními vzorci, sociálními strukturami a sociální změnou.

Chcete si přečíst knihu?Historicko-sociologické eseje ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Johann P. Arnason. Číst Historicko-sociologické eseje Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY