Komunikace se seniory

Komunikace se seniory - Andrea Pokorná | Booksquad.ink

...uje určitými spe-cifiky, která vyplývají z generačních rozdílů a ze změn v organismu ve stáří ... Aktivizace seniorů a prevence jejich sociální exkluze ... ... . Komunikace se staršími pacienty bývá komplikována smyslovými a kognitivními poruchami a péče o ně může být těmito překážkami velmi ovlivněna. Uvedení do problematiky komunikace se seniory, kteří žijí v domovech pro seniory a často mají některé zdravotní postižení (sluchové, zrakové, tělesné, onemocnění demence). 3. Vymezení některých specifických forem komunikace, které je možné využít při Publikace se zab ... Zvláštnosti v komunikaci se seniory - Zdraví.Euro.cz ... . 3. Vymezení některých specifických forem komunikace, které je možné využít při Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti Kurz je zaměřen na aktivizační metody a techniky práce se seniory zaměřené na prevenci jejich sociální exkluze. Seznámíte se významem aktivizace klientů-seniorů pro jejich sociální začlenění, se zásadami efektivní komunikace se seniory a také vlastními metodami a technikami aktivizace seniorů. Cílem publikace „Etické aspekty péče a komunikace se seniory" je získat orientaci v základních etických aspektech přístupu k seniorům a také orientaci ve zvláštnos- tech komunikace s touto skupinou osob. Znalosti jsou vodítkem k hlubšímu studiu jednotlivých aspektů ošetřovatelské péče o starého člověka v ... Specifika komunikace se seniory Číslo akreditace: 2017/0093-SP/PC/VP Popis kurzu: Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky i neformální pečovatele, kteří pracují s cílovou skupinou seniorů a měli by znát specifika komunikace se seniory. V kurzu budou účastníci seznámeni se základními informacemi z oblasti ... Specifika komunikace se seniory . Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 9 900,- Kč (za skupinu max. 30 osob) Obsah: vývojové změny ovlivňující komunikaci ve stáří ... Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání ... V. Desatero komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením. Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná familiární oslovení "babi", "dědo" jsou ponižující. Důsledně se vyhýbáme infantilizaci (zdětinšťování) starého člověka. Obecné zásady komunikace se seniory-Před započetím komunikace si vymezíme cíl, účel a smysl komunikace.-Se seniorem komunikujeme jako s partnerem, zvolíme si správnou komunikační formu a techniky.-Respektujeme omezení seniorů, respektujeme komunikační bariéry a snažíme se je překonat. Specifika komunikace se seniory. Číslo akreditace: 2017/0093-SP/PC/VP Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky i neformální pečovatele, kteří pracují s cílovou skupinou seniorů. Komunikace se Číst dál Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání ......

INFORMACE

AUTOR
Andrea Pokorná
DIMENZE
6,77 MB
NÁZEV SOUBORU
Komunikace se seniory.pdf

POPIS

Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání seniorů, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace. Kniha vychází z tuzemských i zahraničních empirických studií.

Chcete si přečíst knihu?Komunikace se seniory ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Andrea Pokorná. Číst Komunikace se seniory Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY