Pouť zasv. Kateřinou Sienskou

Pouť zasv. Kateřinou Sienskou - František Lízna | Booksquad.ink

... was arrested and imprisoned for seditious activities on several occasions - for the first time in 1960 for destroying a Soviet flag, in 1964 for attempting to ... Sbírky - Muzeum umění Olomouc ... ... Kateřinou Sienskou, historickou postavou, která žila o mnoho staletí později, než kam legenda zasazuje život Kateřiny Alexandrijské. ... Jestli si někdo dovolí připodobnit Matějskou pouť na Výstavišti k zábavnímu parku Prátr ve Vídni, měl by vědět, že mnohem gigantičtější areál byl v minulosti v pražském Edenu ... Muzeum umění Olomouc - Sbírky - Obrazy. Dyck, Anthonis van Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie Pouť za sv. Kateřinou Sienskou, Ce ... Pouť do Říma od A do Z - Moravian Library ... ... Muzeum umění Olomouc - Sbírky - Obrazy. Dyck, Anthonis van Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie Pouť za sv. Kateřinou Sienskou, Cesta Brno, 2010, ISBN 978-80-7295-124-6; Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny, Cesta Brno, 2013, ISBN 978-80-7295-158-1; Jak jen teskná je noc, Vetus Via, 2014; Odkazy Reference Klimenta a přenesli je na Klimentek, touto poutí chtěl symbolicky propojit východní církev se západní. Kniha Pouť za sv.Kateřinou Sienskou (Cesta 2010) zachycuje putování do Říma a do Sieny, Vstávám a pokračuji v cestě (Cesta 2010) putování z Fatimy do Compostely. Sbírky. Počtem spravovaných uměleckých děl (cca 196.000) patří Muzeum umění Olomouc k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Pouť za sv. Kateřinou Sienskou do Siery a Říma P. František Lízna • Cesta, 2010 . Vyprodané . Deník psaný na pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma není pouze cestopisem, ale i svědectvím o osobnosti autora: je z něj zřejmá jeho mužná houževnatost pokořující překážky, soucítění a solidarita s lidmi i zvířaty František Lízna se narodil roku 1941 v silně věřící rodině podkarpatské Ukrajinky a zemědělce z Jevíčka. Už od útlého věku byl zarytým antikomunistou a cítil potřebu bojovat proti systému. Za protirežimní aktivity byl několikrát odsouzen a uvězněn - poprvé roku 1960 za zničení sovětské vlajky, roku 1964 za pokus o opuštění republiky, na konci 70. let a ... Svatojakubská cesta, pouť za sv. Brigitou, pouť z Fatimy do Compostely, pouť za sv. Cyrilem a Metodějem, pouť za sv. Kateřinou Sienskou. To jsou sta a sta kilometrů pěší chůze jezuity P. Františka Lízny (* 11. července 1941 Jevíčko), moravského kněze a předsedy redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na ... 17.03.2015 11:52 . svatá kateřina 25. listopadu . Kateřina nepatří do adventních svátků, ale je "předzvěstí"adventního klidu a rozjímání - v lidových zvycích se k adventu úzce váže a její svátek je důležitý nejen pro advent, ale i tím, že v tento den byla vyplácena mzda za celý uplynulý rok a sjednávány nové smlouvy - tedy také jakési zakončení roku - roku ... Kateřinou Sienskou. Byl v žalostném stavu, sloužil však svému účelu. Bartolo z něj nebyl velmi nadšený, hned nás s tím vděčně a dopodrobna seznamuje: "Je celý červivý, Madonna tam vypadá jako nějaká vesničanka, kousek plátna chybí zrovna nad hlavou, plášť má popraskaný. Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. Je úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem, sv. Kateřinou Sienskou, sv. Editou Steinovou a sv. Brigitou spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu. Svatojakubská cesta, pouť za sv. Brigitou, pouť z Fatimy do Compostely, pouť za sv. Cyrilem a Metodějem, pouť za sv. Kateřinou Sienskou. To jsou sta a sta kilometrů pěší chůze jezuity P. Františka Lízny (* 11. července 1941 Jevíčko), moravského kněze a předsedy redakční rady časopisu Akord. Terezička byla byla prohlášena svatou 1923 papežem Piem XI. V roce 1927 ji tentýž papež spolu se sv. Františkem Xaverským prohlásil za patronku misií. 1997 ji Jan Pavel II. spolu s Terezií z Avily a Kateřinou Sienskou prohlásil za učitelku církve. Rok nato byli blahořečeni její rodiče Zélie a Louis Martinovi....

INFORMACE

AUTOR
František Lízna
DIMENZE
9,2 MB
NÁZEV SOUBORU
Pouť zasv. Kateřinou Sienskou.pdf

POPIS

Deník psaný na pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma není pouze cestopisem, ale i svědectvím o osobnosti autora: je z něj zřejmá jeho mužná houževnatost pokořující překážky, soucítění a solidarita s lidmi i zvířaty, citlivá pozornost vůči smyslovým vjemům a smysl pro krásu, mimořádná vnitřní svoboda projevující se nekonvenčním myšlením a jednáním, suchý humor na hranici absurdna, hluboká oddanost církvi i kritičnost vůči ní, především však celou jeho bytost prostupující samozřejmá, sebevědomá a sugestivní zbožnost.

Chcete si přečíst knihu?Pouť zasv. Kateřinou Sienskou ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Lízna. Číst Pouť zasv. Kateřinou Sienskou Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY