Piłsudski... Katyň... Solidarita...: Klíčové pojmy polských dějin 20. století

Piłsudski... Katyň... Solidarita...: Klíčové pojmy polských dějin 20. století - István Kovácz | Booksquad.ink

...ěž o knihy. Liberálně-konzervativní akademie, občanské sdružení, které již od roku 1999 působí na poli popularizace liberálně-konzervativních myšlenek aj ... Zrození občana | Odborná literatura a právnická literatura ... ... . Piłsudski-- Katyň-- Solidarita-- :klíčové pojmy polských dějin 20. století = [Orig.: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél] Barrister & Principal 2010 KNAV E 74318 Štěříková, Edita, Jak potůček v jezeře :Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století Kalich 2009 KNAV E 74319 Všechny knižní veletrhy slouží ke sbližování kultur. Dobře patrné je to především na těch velkých, jako na veletrhu ve ... PDF studie a články Katyň 1943 ... . století Kalich 2009 KNAV E 74319 Všechny knižní veletrhy slouží ke sbližování kultur. Dobře patrné je to především na těch velkých, jako na veletrhu ve Frankfurtu, kterého se účastní desítky států a kde jsou tak prostřednictvím knih na jednom místě reprezentováni... Antologie přináší v českém překladu vesměs poprvé několik desítek textů z Francouzské revoluce. Texty se vztahují k různým oblastem a oborům poznamenaným revolučním vývojem (k politice, hospodářství, k sociálním a zdravotnickým záležitostem, náboženství, vědě, umění i jazyku) a ke konkrétním historickým událostem (např. přijetí ústavy, soud s ... politologie - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatury István Kovács: Piłsudski. Katyń. Solidarita. Klíčové pojmy polských dějin 20. století, (Pilsudski, Katyn, Szolidaritás, szerk.) Brno 2010, Represje wobec duchowieństwa katolickiego na Węgrzech w okresie stalinowskim, (A magyaroszági katolikus papság üldöztetése a sztálinizmus korszakában) Katowice 2004. István Kovács: Piłsudski. Katyń. Solidarita. Klíčové pojmy polských dějin 20. století, (Pilsudski, Katyn, Szolidaritás, szerk.) Brno 2010, Represje wobec duchowieństwa katolickiego na Węgrzech w okresie stalinowskim, (A magyaroszági katolikus papság üldöztetése a sztálinizmus korszakában) Katowice 2004. Dílo významné brněnské etnografky seznamuje s obyčeji, obřady, s lidovou tvorbou, které se váží k těmto nejvýznačnějším křesťanským svátkům. dějepis a historie - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatury Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (2009 : Plzeň, Česko)Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 26.-28. února 2009/ uspořádaly Taťána Petrasová a Pavla Machalíková. -- Praha : Academia, 2010. V ĉeském prostředí byla tato skuteĉnost prezentována aņ v 90. letech 20. století. Dříve se o uloņení ve Vídni nevědělo, takņe při vystavení korunovaĉních klenot roku 1978 na velké výstavě Doba Karla IV. v dějinách národů Československa nebyla o gotickém ņezlu a jablku ņádná zmínka.5 Solidarita vznikla v roce 1980 jako nezávislé odbory. Významu však nabyla až jako masově podporované společenské hnutí, které se stalo symbolem opozice a postavilo se komunistickému režimu v tehdejším Polsku. Spolu s Výborem ochrany dělníků KOR (Komitet Obrony Robotników) přispěla Solidarita k pádu komunismu....

INFORMACE

AUTOR
István Kovácz
DIMENZE
6,44 MB
NÁZEV SOUBORU
Piłsudski... Katyň... Solidarita...: Klíčové pojmy polských dějin 20. století.pdf

POPIS

Poláci a Češi měli a mají mnoho společného, zároveň je však mezi jejich kulturami a dějinnými osudy velmi mnoho rozdílů. Český čtenář se může často v labyrintu polských moderních dějin cítit ztracen. Kniha maďarského historika a polonisty Istvána Kovácse nabízí čtenářům pohled zasvěceného odborníka, který je však zároveň vnějším pozorovatelem, jenž vnímá polské dějiny ze středoevropské perspektivy a ve středoevropských souvislostech. Dílo nabízí seznámení s dějinami polského národa ve dvacátém století - tedy v období, které konstituuje živé historické povědomí i dnešních Poláků. "Zázrak na Visle", pakt Ribbentrop-Molotov, Katyň, Varšavské povstání, pogrom v Kielcích či Solidarita - to je skutečně jen několik málo fenoménů z mnoha, o kterých se čtenář v této knize dočte a které i v 21. století zůstávají klíčem k pochopení nejen polské ale i středoevropské reality. "Kniha Piłsudski... Katyň... Solidarita... je zcela racionálně napsaným vyprávěním o událostech zdánlivě iracionálních. O Piłsudského prapodivných osudech a činech, díky nimž vznikl moderní polský stát. O brutalitě komunistického režimu, jež se projevila v Katyni a stala se úhelným kamenem Polské lidové republiky. Zdaleka však ne kamenem přivázaným na krk porobeného polského národa. O dělnickém hnutí "Solidarita", které přivodilo pád všech, kdo podle vlastního tvrzení vládli jménem dělnické třídy a pro její dobro. Především je však kniha Piłsudski... Katyň... Solidarita... knihou o nás. O nás všech, kdo nevěří v dějinný determinismus, věří však v sílu determinovaných, odhodlaných jednotlivců či národů."

Chcete si přečíst knihu?Piłsudski... Katyň... Solidarita...: Klíčové pojmy polských dějin 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor István Kovácz. Číst Piłsudski... Katyň... Solidarita...: Klíčové pojmy polských dějin 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY