Židovské tradice a zvyky

Židovské tradice a zvyky - Bedřich Nosek, | Booksquad.ink

...a zvyky. Pro judaismus je dodržování tradic, zvyků a všeho co je spjaté s židovskou kulturou, velmi důležité ... Židovské tradice a zvyky (Czech Edition): Doleželová, Jana ... ... . Všechny tyto zvyky a tradice doprovázejí každodenní život židů a jsou doprovázeny specifickými znaky.Tyto židovské tradice vychází z hebrejských biblických knih a zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu. Tradice a svátky tvoří významnou část židovské kultury, a to již od biblických dob. Vycházejí ze Zákona a později byly přesně definovány rabínskou praxí. Místní tradice a zvyky se návště ... Židovské tradice a zvyky I | Vstupenky na výstavu Stálá ... ... . Vycházejí ze Zákona a později byly přesně definovány rabínskou praxí. Místní tradice a zvyky se návštěvníků země příliš netýkají, pokud je oni sami nebudou chtít zkoumat. Judaismus byl od svého vzniku a stále silně je spojen s Izraelem, původně izraelskými kmeny, posléze izraelským národem.Výraz Židé proto označuje příslušníky vyvoleného národa, kteří jsou vyznavači židovského náboženství, judaismu.Toto sepětí národa a náboženství přetrvalo i téměř dvě tisíciletí židovské diaspory, kdy Židé žili v uzavřených ... Navštivte Židovské muzeum v Praze, a objevte tak historii, tradice a zvyky českých a moravských Žid...

INFORMACE

AUTOR
Bedřich Nosek,
DIMENZE
11,18 MB
NÁZEV SOUBORU
Židovské tradice a zvyky.pdf

POPIS

Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího Žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu. Druhé, upravené vydání publikace.

Chcete si přečíst knihu?Židovské tradice a zvyky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bedřich Nosek,. Číst Židovské tradice a zvyky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY