Sociokulturní adaptace malých měst: Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008

Sociokulturní adaptace malých měst: Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 - Ondřej Hubáček, | Booksquad.ink

...ce malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 ... Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu ... ... . Praha,Univerzita Karlova - Filozofická fakulta 2009.133 s.,tab.,angl.res.,edice Humanitas + CD s gr. Tyto výzkumy byly součástí řešení grantových projektů: MŠMT ČR V062 „Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu"; GA ČR 403/96/1451 „Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Sociokulturní analýza průběhu transformačních procesů v městských komunitá ... Vyzkum - Oficiální stránky města Blatná ... . Sociokulturní analýza průběhu transformačních procesů v městských komunitách"; GA UK 309/96 „Sociokulturní ... Hubáček, Ondřej, Sociokulturní adaptace malých měst : kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 / Ondřej Hubáček, Lenka Opletalová, Martin Matějů. -- Vyd. 1. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. -- 133 s. ; 19 cm + 1 CD-ROM. Opakuje se scénář, který si v letech 1979 až 1989 vyzkoušel Sovětský svaz a v letech 1839 až 1842 Velká Británie. Afghánská válka je jedi-ný proces, který trvá už 40 let. Konflikt je zvláštní posedlostí americké zahraniční politiky. V zemi vyrostly už dvě generace lidí, pro které jsou střelba, nálety a atentáty ... PDF | The research team of the project "History of Adaptation" seaks shared understanding of key concepts centred around four research perspectives: 1)... | Find, read and cite all the ... Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR" (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007). metodicka_prirucka - Společnost sociálních pracovníků ČR Charakteristickým rysem vývoje sociální a kulturní antropologie v průběhu 20. století je postupný přesun zájmu z tradičního předmětu antropologických výzkumů, jímž byly jednoduché tradiční společnosti, směrem k moderním kulturám městského typu.Tento trend lze sledovat v jedné z nejvýznamnějších oblastí současných antropologických výzkumů - antropologie ... Usmrcené děti v důsledku dopravních nehod za období 2000 - 2008: V období let 2000 až 2008 bylo v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno celkem 292 dětí ve věku do 15 let. Z tohoto počtu dětí bylo: 100 chodců, 27 cyklistů, 163 spolujezdců v osobních automobilech, 2 řidiči malých motocyklů. Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Politologie (B6701) Standardní doba studia 3 roky předchozí platnost 2009 Typ žádosti prodloužení akred. druh rozšíření Název studijního oboru Politologie Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia Cílem studijního programu je vzdělávat absolventy ... Realizace této změny ale odkryla i úskalí dalšího sociálního vývoje. Policko-ekonomické změny, které jsou v sociologické literatuře chápány jako podmnožina sociální změny, můžeme v případě bývalých komunistických zemí konceptuálně rozdělit do třech etap, které charakterizují i jejich průběh a důsledky: 1. V rámci tohoto víceúrovňového posunu se předpokládá, že budou zástupci na lokální úrovni podněcovat a...

INFORMACE

AUTOR
Ondřej Hubáček,
DIMENZE
5,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Sociokulturní adaptace malých měst: Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008.pdf

POPIS

Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992 až 2008. Výzkum byl prováděn ve městech Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí a zaměřil se na otázky lokální kultury, kulturní změny a sociokulturního potenciálu menších měst a možností jeho využití. Cílem studie je upozornit na význam často opomíjené role kultury v rozvoji měst. Zahrnuje přehled nejdůležitějších zjištění z výzkumu, včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných rysů i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkumným pracovníkům pro srovnání s výsledky jejich vlastního zkoumání stejně jako inspirace pro další výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace dobře využitelné jako vodítko při hledání řešení řady praktických problémů v životě malých měst, a to nejen těch, v nichž tento výzkum

Chcete si přečíst knihu?Sociokulturní adaptace malých měst: Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ondřej Hubáček,. Číst Sociokulturní adaptace malých měst: Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY