Panovnické vjezdy na středověké Moravě

Panovnické vjezdy na středověké Moravě - Tomáš Borovský, | Booksquad.ink

...oravy, mimo jejich pozornost ale nezůstala ani města česká a říšská ... Robert Antonín - Wikipedie ... . Ostatní s tímto titulem kupují: Člověk romantismu a jeho svět ... Chronicon Aulae Regiae a její pramenná hodnota pro výzkum česko-polských dějin na přelomu 13. a 14. století ANTONÍN Robert. Článek ve sborníku Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów, rok: 2009. Panovnické vjezdy na středověké Moravě ANTONÍN Robert BOROVSKÝ Tomáš. Odborná kniha Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Mora ... Panovnické vjezdy na středověké Moravě | MUNISHOP ... . Odborná kniha Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě 2005; V erbu tří pruhů. Páni z Kunštátu a jejich hrad. 2014; Spory o čest ve středověku a raném novověku 2010; Úvod do studia dějepisu - 2. díl 2014; Panovnické vjezdy na středověké Moravě 2009; Sny mezi obrazem a textem 2016 Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2009. 336 s. Knižnice Matice moravské sv. 25. ISBN 978-80-86488-53-. ... Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. Panovnické vjezdy na středověké Moravě [Royal Entries in Medieval Moravia]. Brno: Matice moravská, 2009. [4] BAGNOLI, Martina, Virginia BRILLIANT a Carla CASAGRANDE (edd.). 2017. Feast for the Senses: Art and Experience in Medieval Europe. Walters Art Museum, 2017. Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol. Year: 2010, kapitola v odborné knize: Panovnické vjezdy na středověké Moravě: Robert Antonín, Tomáš Borovský: Year: 2009, odborná kniha: Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou: Robert Antonín, Tomáš Borovský Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel) Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu) Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel) Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Brno : Matice moravská, 2009. 336 s. ISBN 978-80-86488-53-. (spoluautor Tomáš Borovský) České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha : Libri, 2012. 431 s. ISBN 978-80-7277-446-3. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě 2005; V erbu tří pruhů. Páni z Kunštátu a jejich hrad. 2014; Spory o čest ve středověku a raném novověku 2010; Úvod do studia dějepisu - 2. díl 2014; Panovnické vjezdy na středověké Moravě 2009; Sny mezi obrazem a textem 2016 Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno 2005. Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2010 (spolu s Robertem Antonínem). Spory o čest ve středověku a raném novověku, Brno 2010 (spolu s Daliborem Janišem, Michaelou Malaníkovou a kol.). Ediční činnost Panovnické vjezdy na středověké Moravě: Panovnické vjezdy na středověké Moravě: Tomáš Borovský Robert Antonín: 21.8.2012 Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300: Robert Antonín: 21.8.2012 Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Robert Antonín. Kniha je věnována královskému adventu, jedné z nejdůležitějších středověkých panovnických slavností. Autoři se zaměřují přednostně na města středověké Moravy, mimo jejich pozornost ale nezůstala ani města česká a říšská. Jednotlivé kapitoly knihy se ... Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Robert Antonín, Tomáš Borovský ... In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009. s. ... Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009; Harriet RUDOLPH, Das Reich ...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Borovský,
DIMENZE
3,52 MB
NÁZEV SOUBORU
Panovnické vjezdy na středověké Moravě.pdf

POPIS

Kniha je věnována královskému adventu, jedné z nejdůležitějších středověkých panovnických slavností. Autoři se zaměřují přednostně na města středověké Moravy, mimo jejich pozornost ale nezůstala ani města česká a říšská. Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají hlavními problémy, jakými jsou například cestovní každodennost královského dvora, frekvence vjezdů, ceremoniální předpisy, hostiny a další navazující slavnosti, užívané barvy a předměty apod.

Chcete si přečíst knihu?Panovnické vjezdy na středověké Moravě ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Borovský,. Číst Panovnické vjezdy na středověké Moravě Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY