Evropská unie - v otázkách a odpovědích

Evropská unie - v otázkách a odpovědích - Petr Gola | Booksquad.ink

...á do ruky kniha se závažným tématem ... Historie Evropské unie - 2018 | Evropská unie ... . Nebojte se, je psána lehce a svižně, tak aby Vás příliš nenudila, ba naopak donutila k zamyšlení. A snad i k zaujmutí jasného stanoviska týkajícího se Evropské unie. V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Vydání informační brožury bylo financováno Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora informovanosti laické a odborné veřejnosti o podporovaném zaměstnávání" PZ-obalka:MAC 25.10.10 16:51 Stránka 1 Kniha: Evropská ... Petr Gola - Evropská unie v otázkách a odpovědích ... ... .10.10 16:51 Stránka 1 Kniha: Evropská unie - v otázkách a odpovědích - Petr Gola. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. ... Podtitul: v otázkách a odpovědích. Vše, ... evropskÁ unie — v otÁzkÁch a odpovĚdÍch Vážené dámy a pánové, právě se Vám dostává do ruky kniha se závažným tématem. Nebojte se, je psána lehce a svižně, tak aby Vás příliš nenudila, ba naopak donutila k zamyšlení. SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise . o otázkách a odpovědích týkajících se používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (2018/C 196/01) Obsah 1. Evropská unie je největším světovým ekonomickým seskupením, a největší světovou ob-chodní mocností. V Evropské unii žije 452 milionů obyvatel, tj. 7,3 % obyvatel světa, podle údajů z roku 2002 se rozšířená Evropská unie podílela 28 % na světovém hrubém domácím Přednášející: Mgr. Jan Zmeškal,Centrum pro studium politického islámu, Česká republika. Islám je diskutovaným tématem, ale je vzácné narazit na solidní informace o něm. Častěji ... Evropa v míru - počátky spolupráce. Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír. Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s. Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí. 7. února, výročí podpisu smlouvy o Evropské unii (1992) 7. června, výročí prvních voleb do Evropského parlamentu (1979) 9. května, výročí deklarace Evropského společenství uhlí a oceli (1950) tato stranka obsahuje informace o historii evropske unie. Květen 18. Evropská komise přijímá v rámci tzv. evropského semes...

INFORMACE

AUTOR
Petr Gola
DIMENZE
9,5 MB
NÁZEV SOUBORU
Evropská unie - v otázkách a odpovědích.pdf

POPIS

Vážené dámy a pánové,právě se Vám dostává do ruky kniha se závažným tématem. Nebojte se, je psána lehce a svižně, tak aby Vás příliš nenudila, ba naopak donutila k zamyšlení. A snad i k zaujmutí jasného stanoviska týkajícího se Evropské unie. Totiž představy většiny lidí ohledně Evropské unie jsou pouze matné a mlhavé. V lepším případě založené na základě zážitků z dovelené ze zahraničí a pobytu v některém členském státě.Přistoupení k Evropské unii patří mezi základní zahraničně politické priority České republiky, a to již několik posledních let. Členství České republiky v Evropské unii přinese významné změny nejen v mezinárodním postavení naši země, ale především se změní postavení nás občanů České republiky. Je proto dobré vědět, co všechno se změní. My totiž budeme v této zemí žít. Vláda a parlament České republiky činí všechny potřebné kroky k tomu, abychom se mohli hladce začlenit do tohoto evropského kolosu. Mnohé úspěšně, jiné méně. Přesto všechny kroky směřují k brzkému začlenění.Dennodenně můžeme číst v novinách či sledovat v televizi různé názory na Evropskou unii. Stalo se módou vyjadřovat se k tomuto problému. Mnoho lidí zaujímá jasné stanovisko, a to buď kladné nebo záporné, a to pouze na základě kusých informací. A to není dobře. Vždy bychom měli vědět, proč danou ideu podporujeme či zavrhujeme. A to je i cílem této publikace. Nechce nikomu nutit svůj názor. Chce pouze moderní a jednoduchou formou ukázat, jak Evropská unie funguje, co přináší běžným občanům, co jim naopak bere. To jestli budete zastánci nebo odpůrci Evropské unie, nechám pouze na Vás. Všichni máme právo na svůj osobní názor, to je demokracie. Po prostudování této publikace, budete vědět proč. Dá se říci, že je to kniha o základních kamenech Evropské unie.Mnoho otázek při přijímacích zkouškách na vysokou školu požadují základní znalosti o Evropské unii, čili tato publikace může sloužit i jako dobrý materiál pro studenty středních škol, a to nejen k již zmíněným přijímacím zkouškám, ale i jako doprovodný materiál k hodinám občanské nauky, práva či ekonomie.Publikace není žádný naučný slovník ani náročná skripta. Odpovídá na jasně definované otázky, které trápí většinu z nás. Nesnaží se vysvětlovat těžkopádné teorie, či důsledky jednotlivých rozhodnutí uskutečněných v Evropské unii, nezabývá se detaily a podrobnostmi či nesrozumitelnými analýzami. Zodpovězené otázky nám umožní získat základní znalosti o principu Evropské unie a poslouží i pro naše případné rozhodnutí v referendu.Věřím, že svůj úkol tato publikace splní. A když se Vás někdy někdo zeptá „Co Vy říkáte, máme vstoupit nebo nevstoupit do Evropské unie?“, budete moci odpovědět na základě svých znalostí a informací a ne pouze na základě proklamovaných hesel na letácích. Některé z Vás snad podnítí k hlubšímu studiu tohoto jistě zajímavého kolosu.

Chcete si přečíst knihu?Evropská unie - v otázkách a odpovědích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Gola. Číst Evropská unie - v otázkách a odpovědích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY