Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie

Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie - Václav Horčička, | Booksquad.ink

...on this subject and diplomacy, e.g., Polská otázka za první světové války (The Polish Question during the First World War), Na rozcestí ... Jan ŽUPANIČ - ResearchGate ... . Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie (At the Crossroads: Austrian-Hungarian Foreign Service during the Last Years of the Monarchy). Na rozcestí : rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie: Nobilitacje Żydów w Królestwie Pruskim: Nová šlechta rakouského císařství: Praha 1648 nobilitačni listiny pro obránce pražských měst roku 1648: Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války Lit.: Jan ŽUPANIČ - Václav HOŘČIČKA - Hana KRÁLOVÁ, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence m ... Monografie o měšťanech a příslušnících nové šlechty v ... ... .: Jan ŽUPANIČ - Václav HOŘČIČKA - Hana KRÁLOVÁ, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie. Praha 2009, s. 144-145. Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 142 Županič, Jan - Horčička, V. Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie -9935 22459 Duda, Zbyněk Miloš S odvahou v srdcích: Tragické konce legend českého vojenství a politiky. I. díl 1-9941/1 22465 Praha: Scriptorium, 1997. ŽUPANIČ, Jan a HORČIČKA, Václav a KRÁLOVÁ, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha : Agentura Pankrác, 2009, ISBN 978-80-86781-13-6. HORČIČKA, Václav a SUCHÁNEK, Drahomír a ŽUPANIČ, Jan, Dějiny Lichtenštejnska, Praha : Nakladatelství ... Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie; Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918; Šlechta na křižovatce; Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století; Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první ... Lit.: Jan ŽUPANIČ - Václav HOŘČIČKA - Hana KRÁLOVÁ, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie. Praha 2009, s. 170-171. Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 202 Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie . Praha : Agentura Pankrác s.r.o., 2009. - 212 s. : pram. a lit., ISBN 978-80-86781-13-6 . Rakúsko-Uhorsko - diplomacia r.-u. - služba zahraničná - služba štátna - MZV - štruktúra organizačná - diplomati - konzuli ... Židovská šlechta podunajské monarchie. Kdo napsal knihu Židovská šlechta podunajské monarchie? Autorem je Jan Županič. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Na rozcestí - Horčička Václav, Králová Hana, Županič Jan - Kniha renomovaných historiků představuje Rakousko-uherskou diplomatickou a konzulární službu v průběhu její existence a ukazuje její postupný přerod od elitní služby státní byrokracie, ve k 1. Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou 2. Státní služba na sklonku monarchie 3. Příprava diplomatického a konzulárního sboru v Rakousku a Rakousko-Uhersku 4. Významní příslušníci Rakousko-uherské zahraniční služby novošlechtického a měšťanského původu Vztahy Rakousko-Uherska aSpojených států amerických v období první světové vál - ky (Praha 2007) a Lichtenštejnové v Československu (Praha 2014). Je spoluautorem dalších knižních prací Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba vposled- ních letech existence monarchie (spolu s Václavem Horčičkou a Hanou Královou, Dynasticko-stavovské základy na kterých habsburská monarchie v průběhu 16. století vznikala, začaly erodovat během ...

INFORMACE

AUTOR
Václav Horčička,
DIMENZE
5,95 MB
NÁZEV SOUBORU
Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie.pdf

POPIS

Kniha renomovaných historiků představuje Rakousko-uherskou diplomatickou a konzulární službu v průběhu její existence a ukazuje její postupný přerod od elitní služby státní byrokracie, ve které dominovala aristokracie až do období před I.světovou válkou, kdy v jejích řadách převládli novošlechtici a osoby měšťanského původu. Rozsáhlou kapitolu zaujímají životopisy několika význačných příslušníků Rakousko-uherské zahraniční služby, jejichž původ nepatří mezi staré aristokratické rody. Z knihy je zřejmé, že Rakousko-uherské ministerstvo zahraničních věcí bylo otevřeno příslušníkům všech národnostních skupin monarchie. O jejich úspěchu rozhodovala hlavně profesní způsobilost, ale též ekonomická nezávislost, takže diplomatická služba byla dostupná skoro výhradně příslušníkům majetkových elit monarchie.

Chcete si přečíst knihu?Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Horčička,. Číst Na rozcestí: Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY