Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře

Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře - Aleš Filip, | Booksquad.ink

...uře. Brno: Mikulovské centrum pro evropskou kulturu; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009 ... Aleš Filip - CDK ... . 169 s. ISBN 978-80-7325-197-. FILIP, Aleš, ed. a SCHMIDT, Norbert, ed. Dům Boží a brána nebe ve 20. století: studie o sakrální architektuře: [texty z kolokvia pořádaného Miku-lovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově, 5.-6.11.2005]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 169 s. Studie o sakráln ... Dům Boží a brána nebe ve 20. století | Centrum pro studium ... ... .-6.11.2005]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 169 s. Studie o sakrální architektuře. Texty z kolokvia pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově 5.-6. 11. 2005. Dům Boží a brána nebe ve 20. století Aleš Filip, Norbert Schmidt (ed.) ... 2011 61 Srov. KOPEČEK, Pavel. Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních otců. In FILIP, Aleš; SCHMIDT, Norbert. Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální ... Dům Boží a brána nebe ve 20. století Studie o sakrální architektuře - Synesis 2 Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Aleš Filip, Norbert Schmidt (Eds.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře CDK, Brno 2010. Romano Guardini: O podstatě uměleckého díla Triáda/CTU, Praha 2009. Friedhelm Mennekes SJ: „Moderní umění ve starém kostele" Universum 2/2008 s. 13-17. Zajímá se o problematiku vztahu teologie, architektury a umění. Na toto téma publikuje v odborných i populárních časopisech jako ERA 21, Reflex, Salve, Stavba, Teologie & Společnost, Zlatý řez. Společně s Alešem Filipem vydal knihu Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře, CDK, Brno 2010. do sborníku Dům boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře z roku 2009 přispěla þástí o meziváleþné architektuře Husových sborů. Poþinem, který dosud nejdetailněji tento fenomén postihuje, je však diplomová práce Milana Kudyna zpracovaná na Univerzitě Palackého v Olomouci obhájená v roce 2008. In: FILIP, Aleš a Norbert SCHMIDT, eds. Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury et Mikulov: Mikulovské ... Architektonický vývoj sakrálních staveb Církve československé husitské ve 20. - 40. letech 20. století [Architectural development of religious architecture in 1920s - 1940s.], in: Aleš Filip - Norbert Schmidt (ed.), Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie k sakrální architektuře. Synésis 2, Brno 2009, pp. 84-97. Dům Boží a brána nebe ve 20. století : studie o sakrální arch...

INFORMACE

AUTOR
Aleš Filip,
DIMENZE
11,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře.pdf

POPIS

Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Zdá se, že to způsobilo lpění na osvědčených vzorech a nechuť k inovacím ze strany objednavatelů. Pokud však opustíme zjednodušující „vývojové" schéma, objeví se před námi pestrá mozaika uměleckých výkonů, směrů a tendencí, kterým je společná snaha o vyjádření spirituality výtvarnou formou 20. století - s různou mírou akcentů na stupnici mezi tradicionalismem a modernitou. Právě tuto bohatost zprostředkuje čtenáři předkládaný svazek.

Chcete si přečíst knihu?Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Aleš Filip,. Číst Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY