Teologický slovník

Teologický slovník - Karl Rahner, | Booksquad.ink

... k českému čtenáři souborný přehled teologie, který zpracoval jeden z nejvýznačnějších katolických teologů 20 ... teologicky - anglický překlad - slovník bab.la ... . století Karl Rahner (1904—1984). Online křížovkářský slovník, online křížovka zdarma, křížovkářské časopisy Teologický slovník - Rahner, Karl ; Slovník obsahuje více než 600 hesel. Krátce vysvětluje nejdůležitejší pojmy současné katolické nauky víry (dogmatiky). Dílo jednoho z nejdůležitějších teologů 20. století Teologický slovník od šedesátých let vyšel v němčině ... Teologický slovník - Karl Rahner | Knihy.ABZ.cz ... . Dílo jednoho z nejdůležitějších teologů 20. století Teologický slovník od šedesátých let vyšel v němčině v šestnácti reedicích. Dosáhl celkového nákladu přibližně 200.000 výtisků. Byl přeložen do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků. Rychlý překlad slova teologie do francouzštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Francouzsko-český slovník zdarma. Stručný slovensko-anglický teologický slovník Klapicová Edita Hornáčková, Klech Peter Cena: 170 Kč Teologický a náboženský slovník A - K Vragaš Štefan, kolektiv Cena: 258 Kč Teologický a náboženský slovník L - Z Vragaš Štefan, kolektiv Cena: 258 Kč Teologický slovník ... Stručný stovensko-anglický teologický slovník je dvojjazyčný výkladovo-prekladový ekumenický slovník. Zahŕňa najpoužívanejšiu slovnú zásobu súčasnej kres-fanskej teologickej terminologie v rozsahu približne 1300 slov. Jeho cieľom je poskytnúf základnú odbornú terminológiu z najdôležitejších vedných odborov ... Christologie (z řeckého χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, řeč, nauka) je jedno z odvětví křesťanské teologie, která se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem. Christologie zkoumá především vztahy božství a lidství v jeho os...

INFORMACE

AUTOR
Karl Rahner,
DIMENZE
7,40 MB
NÁZEV SOUBORU
Teologický slovník.pdf

POPIS

Touto knihou se dostává k českému čtenáři souborný přehled teologie, který zpracoval jeden z nejvýznačnějších katolických teologů 20. století Karl Rahner (1904—1984). Za svého života působil nejprve v duchovní správě a potom jako profesor na teologických fakultách v Rakousku a Německu, byl jedním z poradců na 2. vatikánském koncilu a významně se podílel na tvorbě a vypracování koncilových dokumentů.Kleines Theologisches Wörterbuch — tak zní původní titul knihy — zpracoval Karl Rahner s pomocí svého asistenta Herberta Vorgrimlera (nar. 1929). Je jednou z jeho nejvydávanějších knih. Od šedesátých let vyšel v němčině v šestnácti reedicích a dosáhl celkového nákladu přibližně 200.000 výtisků, byl přeložen do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků.Karl Rahner nechce ve svých spisech čtenáře jen teoreticky poučovat, jeho teologická tvorba měla vždy pastorální charakter a byla určena nejen bohoslovcům a kněžím, ale zejména všem těm, kteří v kontextu sekularizovaného světa s jeho mnohostí věrouk a přesvědčení vážně a poctivě přemýšlejí o své víře, jejích základech a souvislostech. Své si v Rahnerově knize najdou také ti, kdo do setkání s teologií přinášejí především své otázky a pochybnosti.

Chcete si přečíst knihu?Teologický slovník ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karl Rahner,. Číst Teologický slovník Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY