Moravské vyrovnání z roku 1905

Moravské vyrovnání z roku 1905 - Lukáš Fasora, | Booksquad.ink

...zřízený na Moravě roku 1905. Bezvýsledná jednání o česko-německé vyrovnání iniciovaná šéfem vídeňské vlády Ernstem von Koerber 1900-1904 pokračovala dále pouze na Moravě a dospěla k ujednání o vyrovnání, které pak císař mohl 7 ... guillaume nábytek brno ... . listopadu 1905 schválit. Moravské vyrovnání z roku 1905. V těžkých dobách: Boje na Slovensku 1918 - 1919. Výsadkové vojsko v letech 1947-1969: Historie českých speciálních sil - I. díl. Plstění ovčí vlny. Pistole má přednost. Několik otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870-1918, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě / Der Mährische Ausgl ... Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Moravské vyrovnání z ... ... . díl. Plstění ovčí vlny. Pistole má přednost. Několik otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870-1918, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě / Der Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa, ed. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří ... Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, and Jiří Malíř, eds., Moravské vyrovnání z roku 1905 / Der mährische Ausgleich von 1905 [The Moravian Compromise of 1905] (Brno: Matice moravská, 2006), pp. 27-42. Budweisers into Czechs and Germans: A Local History of Bohemian Politics, 1848-1948 (Princeton: Princeton University Press, 2002). FasoraLukáš, HanušJiří, and MalířJiří, eds. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě/Der Mährische Ausgleich von 1905 ... The owner of this website processes the cookies required for the functionality of the website, analytical purposes and marketing. More information Moravské vyrovnání z roku 1905. ... Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae. Kontaktujte nás. Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika. [email protected] (+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411 Měla Morava šanci na posílení své samosprávy v Rakousku před rokem 1918? Když se na podzim roku 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko a Morava byla včleněna do nově vzniklého Československa, znamenalo to počátek konce mnohasetleté moravské samosprávy. Čeští politici byli již od samého počátku nového státu pevně rozhodnuti dát mu centralistickou podobu a ústava z roku 1920…...

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fasora,
DIMENZE
4,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Moravské vyrovnání z roku 1905.pdf

POPIS

Pohled do minulosti národnostních sporů v různých částech Evropy dostává po zkušenostech z nedávných etnických a náboženských konfliktů nový rozměr. Platí to i o moravském vyrovnání, resp. moravském paktu z roku 1905, který ve své době tím, že se v něm poprvé v praxi uplatnily některé principy napomáhající soužití národnostně smíšeného obyvatelstva, představoval významný pokus o národnostní smír v lůně mnohonárodnostní habsburské monarchie. Předkládaný sborník představuje první opravdu komplexní zpracování dané problematiky.

Chcete si přečíst knihu?Moravské vyrovnání z roku 1905 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora,. Číst Moravské vyrovnání z roku 1905 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY