Umění a myšlení

Umění a myšlení - Jan Bouzek | Booksquad.ink

...ha Tibetské umění pozitivního myšlení Přidat komentář ... Umění a myšlení (Jan Bouzek) | Antikvariát Červený knír ... . lindakarin. 1 23.04.2019. skvělá kniha, kterou je možno prakticky využít, pokud cvičíte, já ji používám každý den :) pořád ... Italská renesance (či vlašská renesance) se zformovala ve 14. století jako životní styl a kultura vyjadřující názory podnikavého severoitalského měšťanstva, které stály ve výrazném protikladu k dosud panujícím středověkým poměrům. Tento pojem označuje také období uměleckého rozkvětu, ... Tibetské umění pozitivního myšlení - Christopher Hansard ... ... . Tento pojem označuje také období uměleckého rozkvětu, jímž prošla severoitalská města od konce 13. století do 16. století. Lev Semjonovič Vygotskij (17. listopadu 1896 - 11. června 1934) byl významný ruský psycholog zabývající se kognitivním vývojem. Známá je především jeho sociokulturní teorie učení, která zdůrazňuje význam společenství při učení a vývoji. Ústředním bodem pro něj byla řeč a na toto téma také publikoval svou nejznámější práci Myšlení a řeč. Myšlení v obrazech je paralelou myšlení abstraktního, ale i abstraktní myšlení potřebuje znaky a doplnění ikonografi ckými schématy, obrazy, se kterými pracuje. Výtvarné umění bylo vždycky magické: pomáhalo vytvářet a upevňovat harmonii mezi světem a člověkem, mezi člověkem a božskou sférou. Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných písemných dokladů, v menší míře pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této knize autor usiluje o rozšíření tohoto dosavadního pohledu, přičemž se opírá o svědectví výtvarného umění, které... Umění a myšlení. Kniha Diskuze ke knize (0) Recenze. Článek v PDF. Autor: Jan Bouzek; ISBN: 978-80-7387-278-6; Vydavatel: Triton; Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných písemných dokladů, v menší míře pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této ... Abstrakce (z lat. abs-trahere, odtáhnout, odvléci, oddělit) ve filozofii označuje buď důležitý ...

INFORMACE

AUTOR
Jan Bouzek
DIMENZE
5,88 MB
NÁZEV SOUBORU
Umění a myšlení.pdf

POPIS

Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných písemných dokladů, v menší míře pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této knize autor usiluje o rozšíření tohoto dosavadního pohledu, přičemž se opírá o svědectví výtvarného umění, které poskytuje doplněk k přístupu filozofickému a historickému zejména v oblastech, kde psané doklady chybí či jsou nedostatečné. Soustřeďuje se přitom zejména na rané formy myšlení, které předcházely myšlení novověkému, i když v závěru publikace je stručně shrnut i následující vývoj. Proč je téma různých způsobů myšlení dnes tak naléhavé? Dnešní svět je z hlediska myšlenkových konceptů velice pestrý a rozrůzněný. Jeden z nich, moderní myšlení vědecké či předmětové, převažuje v dnešní době jen u malé části světové populace. Velká část lidstva dosud žije a uvažuje podle schémat a koncepcí myšlení filozofického nebo i předfilozofického. Pochopení různosti způsobů myšlení může proto pomoci i k lepšímu vzájemnému porozumění v dnešním multikulturním světě. Navíc – ač si to začasté explicitně ani neuvědomujeme – i my všichni si v sobě neseme nejrůznější stupně způsobů myšlení. Koneckonců všichni procházíme archaickými způsoby myšlení v dětském a věku a v období dospívání, podobně jako si v matčině lůně zhruba opakujeme fyzickou antropogenezi. Tyto vrstvy uvažování zůstávají ovšem součástí naší osobnosti i v pozdějším věku – a mohou převládnout v době, kdy se stává velice těžkým udržet rovnováhu mezi intelektem, citem a vůlí, kdy harmonický rozvoj mysli vyžaduje v dnešním komplikovaném světě více úsilí, než tomu bylo dříve.

Chcete si přečíst knihu?Umění a myšlení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Bouzek. Číst Umění a myšlení Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY