Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy

Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy - Hana Brůhová - Foltýnová | Booksquad.ink

...ační, Ministerstvo dopravy České republiky, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008, zastoupené Ing ... PDF Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? ... . Renátou Slabou, Ph.D. Poskytovatel Tato metodika „Metodika využívání dobré praxe v city logistice se zřetelem na podporu udržitelné městské mobility" byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Zdroj: Doprava a společnost: ekonomické aspekty udržitelné dopravy 1.2 Pozitivní externí efekty dopravy Doprava obecně má celou řadu přínosů, většina těchto přínosů je však „individualizována" ... Kniha: Doprava a společnost (Hana Brůhová - Foltýnová ... ... .2 Pozitivní externí efekty dopravy Doprava obecně má celou řadu přínosů, většina těchto přínosů je však „individualizována" (tj. společenské přínosy jsou rovny přínosům individuálním) a nejedná se tedy o klasické pozitivní externality, ale o ... druhy dopravy. Tzv. plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Trávit čas knihou Starověký Egypt! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Starověký Egypt a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Konference je určena zájemcům o danou problematiku, představitelům měst a regionů, provoyovatelům MHD. Pořádá Společnost pro trvale udržitelný život a Město Karlovy Vary. Programové bloky: Urbanistické a sociálně psychologické aspekty udržitelné dopravy. Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských ... Kód: 0322577 Doprava a společnost Autor: Hana Brůhová - Foltýnová Studie přibližuje základní principy udržitelné dopravy z pohledu společenských věd, především ekonomie. ... Obrázek č. 1 Názorné vysvětlení pojmu „udržitelná doprava" Zdroj: BRŮHOVÁ - FOLTÝNOVÁ H. Doprava a společnost. Ekonomické aspekty udržitelné dopravy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1610-. s. 17 1.2 Legislativní úprava problematiky čištění v dopravě Všechny tyto aspekty směřují k tomu, aby doprava, jako významný faktor rozvoje společnosti, byla udržitelnější, tedy přispívala k rozvoji ekonomiky a kvalitnímu životu, ale zároveň nezpůsobovala škody na životním prostředí. Ministerstvo dopravy se tak přirozeně připojilo ke Společnému tématu „Udržitelná a bezpečná Železniční doprava = je zřejmá úzká souvislost mezi druhou fází průmyslové revoluce v 19. století (zejména v jeho 2. polovině) se vznikem a zavedením železnic - důležitým faktorem bylo, že železniční doprava umožnila přepravu hromadných substrátů prostřednictvím pozemní dopravy. Silniční doprava = 20. století ... dopravy. [8] 1.2 Doprava a pojmy spojené s dopravou Doprava je jednou z nejvýznamnějších složek logistického řetězce od dodavatelů surovin až po konečného spotřebitele. Její funkcí je zabezpečit pohyb zboží v rámci oběhových i výrobních procesů. [4] Udržitelnost ve všech oblastech ekonomické působnosti je nedílnou součástí firemní filozofie společnosti WITTMANN Group. Společnost WITTMANN je jako rodinný podnik s dlouholetými vztahy se zákazníky, dodavateli, univerzitami a školami přesvědčena o tom, že udržitelné myšlení a jednání je cestou k dlouhodobému úspěchu. In Konkurenceschopná osobní železniční doprava v období 2015 - 2025. 2013. URL ... TOMEŠ, Zdeněk. Možnosti a meze konkurence na české železnici. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na prinicpech udržitelné mobility a ... Ekonomické aspekty železniční dopravy. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 79 s. Brno. ISBN ... TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH POHONŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL V HUTNÍM PODNIKU ... z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším řešením. ... 4.1.3 Vnitropodniková doprava ... Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětl...

INFORMACE

AUTOR
Hana Brůhová - Foltýnová
DIMENZE
7,34 MB
NÁZEV SOUBORU
Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy.pdf

POPIS

Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí.

Chcete si přečíst knihu?Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hana Brůhová - Foltýnová. Číst Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY