Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem - Drahomíra Pavelková, | Booksquad.ink

...litě se stejným Autorka se neomezuje pouze na popis jednotlivých zdrojů, ale systematicky vysvětluje, které faktory ovlivňují rozhodování vedení podniku při získávání zdrojů financování ... PDF Vliv Společenské Odpovědnosti Na Výkonnost Firem ... . Svoje názory a doporučení podporuje příklady z podnikové praxe v ČR i zahraničí. ... Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Kniha Diskuze ke knize (0) Recenze. Článek v PDF. Autor: Drahomíra Pavelkov ... Pokud není uvedeno jinak, podléhá text na těchto stránkách licenci Creative Commons BY-NC. ... This article emphasizes the significant role of human ... Analýza vlivu IT klastru v Královéhradeckém kraji ... . Článek v PDF. Autor: Drahomíra Pavelkov ... Pokud není uvedeno jinak, podléhá text na těchto stránkách licenci Creative Commons BY-NC. ... This article emphasizes the significant role of human resource management in the representation of cluster activities, which are associated with the effectiveness and competitive aptitude of the firms. This includes mainly the analysis of possibilities that support the development of human resources and of gaining competitive advantages for companies involved in clusters and cluster activities. Informace budeme čerpat převážně z internetu a z knihy paní Pavelkové Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Klíčová slova: cestovní ruch klastry swot analýza regiony Česká republika Obsah: Úvod 2 1 Klastr cestovního ruchu 3 1.1 Financování klastrových iniciativ 3 Downloadable (with restrictions)! We provide systematic evidence of the effect of alphabetical sorting on corporate performance based on over a decade of data covering seventeen EU countries in three European language families. We also measure the effects of using English words in a corporate name in a non-Englishspeaking country, of a corporate name containing a 'national' (patriotic ... CSR NA VÝKONNOST FIREM Vývoj konceptu CSR a měření dopadu společensky odpovědných aktivit firem na jejich výkonnost je poměrně diskutabilním tématem. Jak dokazuje následující tabulka č. 1, autoři se o samotném dopadu CSR na výkonnost firmy přou již od prvního výzkumu Moskowitze Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-6378-8. Dostupné zde. ve výzkumu. Jejich hlavním přínosem je kladný vliv na růst firem a jejich rozvoj. Podniky získávají konkurenční výhodu, která jim přináší dobré uplatnění na trhu a vyšší výnosnost. Je důležité si uvědomit, že klastrový přístup je systémový a všichni úastníci v nčěm hrají stejn ě Konkrétně se pak zaméří na klastry ... PAvELKovÁ, D. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing 2009. ISBN 978-80-247-2689-2 sKoKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním roz. voji. Ostrava: Repronis, 2OO4. ISBN 80-7329-059-6 průmyslových firem v kraji Vysočina, konktrétně ve městě Velkém Meziříčí. Dále kvantifikovat vliv stresových faktorů na spokojenost a výkonnost zaměstnanců. A následně dle zjištěných výsledků stanovit závěry a navrhnout doporučení k odstranění či eliminaci stresových faktorů. Mezi nejvýznamnější témata tohoto okruhu výzkumu patří vliv vlastností jmen značek na jejich zapamatovatelnost nebo na vnímání s nimi spojeného rizika. „ Z této literatury vycházíme v typologii lingvistických vlastností názvů společností, jejichž vliv na výkonnost zkoumáme ," prozradil Hanousek. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla. Zpracováno v roce 2003, revidováno v červnu 2015. ... Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80- 247-6378-8. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Drahomíra Pavelková, kolektiv a. E-kniha Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. Seminář je postaven na situacích, které nejčastěji brání zvyšování efektivity lidí a firem. O zkušenostech a málo známých alternativách promluví specialista na chování lidí v pracovním prostředí. firemní kultura, hodnoty, vize, poslání - jejich vliv na výkonnost firmy a motivaci...

INFORMACE

AUTOR
Drahomíra Pavelková,
DIMENZE
4,55 MB
NÁZEV SOUBORU
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.pdf

POPIS

Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet a mnoha aktérům, kteří se v nich angažují, kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti. Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (best practises) i př ekážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.

Chcete si přečíst knihu?Klastry a jejich vliv na výkonnost firem ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Drahomíra Pavelková,. Číst Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY