Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti

Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti - Lucie Vidovićová | Booksquad.ink

...ích publikacích k tomuto tématu (Tošnerová, 2002, 2009) ... Stárnutí, věk, diskriminace - nové souvislosti ... . Problematikou ageismu a věkové diskriminace se zabývá například monografie Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti (Vidovićová, 2008) - viz reference. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti 2008, L. Vidovićová Publikace se zabývá otázkou ideologie věku, ageismu a věkové diskriminace jako rysů moderních společností. Teoretická diskuse je rámcována jako úvod do sociologie ... Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti - Lucie ... ... . Teoretická diskuse je rámcována jako úvod do sociologie věku a jsou zde představeny nejběžněji užívané definice a... Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. ... Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti Lucie Vidovićová currently works at the Office for Population Studies, Masaryk University. ... věk a diskriminace - nové souvislosti / ... Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí ... My čtyřicátníci jsme byli (mnozí oprávněně) prohlášení za internetové důchodce. V roce 2050 to bude, podle mého odhadu, úplně stejně," domnívá se v odpovědi pro INFO.CZ Lucie Vidovičová, autorka knihy Stárnutí, věk a diskriminace: Nové souvislosti a socioložka z Institutu pro sociální politiku a výzkum....

INFORMACE

AUTOR
Lucie Vidovićová
DIMENZE
6,99 MB
NÁZEV SOUBORU
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti.pdf

POPIS

Existuje věková diskriminace? Je projevem strukturně inherentním a funkčním, nebo strukturálně patologickým, a tudíž cizím a nežádoucím? Je věková diskriminace založena na samotném věku, nebo na negativních (či pozitivních) charakteristikách jemu připisovaným? Jak se liší diskriminace od diferenciace? Je ageismus ideologie nebo stereotyp, charakteristika společnosti, nebo jedince? Co je protikladem ageismu – věková uvědomělost, nebo bezvěkost? Odkud ageismus přichází, kudy, kdy a zda vůbec někdy „odejde“? „Práce přináší pro českou odbornou i širší (např. politickou či novinářskou) veřejnost nesmírné množství cenných informací a bohatý odkazový materiál. Přináší zcela nové, nevšední pohledy na koncept stáří a stárnutí i na koncept věku jako takového.“

Chcete si přečíst knihu?Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lucie Vidovićová. Číst Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY