Příručka současné anglické frazeologie: The English words and phrases you have been looking for and could not find

Příručka současné anglické frazeologie: The English words and phrases you have been looking for and could not find - Jan Svoboda | Booksquad.ink

...ílem předkládané práce je navázat na publikaci J ... is.muni.cz ... . Zimy a uvést jeho premisy do kontextu otázek a poznatků současné lingvistiky české i zahraniční. ISBN 978-80-244-4841-1 Key words: non-literary texts, construction industry, translation project coordinator Contact: Katedra slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě, Oddělení polonistiky, Reální 5, Ostrava, e-mail: [email protected] Od kilku lat pracuję jako tłumacz przysięgły języka polskiego w Republice Czeskiej i z tej perspektywy, bardziej ... Czech building companies are taking part in Polish ... Příručka současné anglické frazeologie: The English words ... ... ... Czech building companies are taking part in Polish auctions and if the company does not hire any Polish native speaker, then the translation is issued by the translator. The translator is supposed to translate all varieties of texts: from the announcement about the auction to technical specification. Those kind of texts are the topic of my article. If you are fixing your credit score and you should not have credit cards have a guaranteed visa or mastercard. It really is a approach to build your credit if you are paying on time each month. There can be costs, but these usually could be prevented by being diligent. 2 Palacký University in Olomouc Philosophical faculty English category of determination and its equivalents in Czech (in translation) Diploma thesis 2008 Petra Hlaváčková 2. 3 Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Anglické kategorie určenosti a její ekvivalenty v češtině (z hlediska překladu) Magisterská diplomová ... insight into the slovak and czech corpus linguistics - Slovenský ......

INFORMACE

AUTOR
Jan Svoboda
DIMENZE
4,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Příručka současné anglické frazeologie: The English words and phrases you have been looking for and could not find.pdf

POPIS

Tato publikace zahrnuje, na svých třistapadesáti stranách, široké spektrum současné hovorové anglické frazeologie a lexikologie, s důrazem na tvořivost a neformálnost živé moderní angličtiny. Kniha je rozdělena na 36ti kapitol uspořádaných do tří dílů frazelogického, lexikologického a specializovaného gramatického zaměření. Frazeologická část obsahuje nejen standardní témata jako např. Zdvořilostní fráze a pozdravy, Oslovování a titulování, Telefonování, ale předkládá i zevrubně pojatá živá a stále se vyvíjející a na důležitosti nabývající témataidiomů, módních kliše, slangu, eufemizmů,přísloví, přirovnání, politicky korektní angličtiny, etnických názvů a nadávek a vulgárního jazyka. Bohatost současné angličtiny je pak zdůrazněna i široce koncipovanou frazeologií na téma Cestování, nakupování, společenského a pracovního života či bankovního a restauračního žargonu . Lexikologická část pojímá, v širokém rozsahu, taková témata jako vzdělání a studium, lidské tělo a nemoci, sportovní termíny, gastronomie, příroda. Tento díl obsahuje i užitečnou počítačovou, inernetovou a právní terminologii, seznam zkratek a akronymů a skupinová podstatná jména. Kapitoly shrnující důležitá synonyma, antonyma, homonymy a homofony doplňují tento druhý díl knihy. Porovnání britské a americké angličtiny a diskuse rodových dvojic a zdrobnělin jsou obsahem gramatické části této příručky. Kniha je určena především pokročilejším studentům angličtiny, zvláště těm, kteří mají zájem se seznamit se skutečně živou současnou a etnicky velmi různorodou angličtinou, kterou se mluví napříč celým spektrem anglofonních zemí.

Chcete si přečíst knihu?Příručka současné anglické frazeologie: The English words and phrases you have been looking for and could not find ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Svoboda. Číst Příručka současné anglické frazeologie: The English words and phrases you have been looking for and could not find Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY