Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu

Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu - Alexander Jakovlev | Booksquad.ink

......

INFORMACE

AUTOR
Alexander Jakovlev
DIMENZE
11,72 MB
NÁZEV SOUBORU
Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu.pdf

POPIS

Tato kniha by měla být zařazena do povinné četby na středních školách. Jsou zde podrobně popsány metody, jakým se bolševici dostali k moci, jakým způsobem ji udržovali a jak zacházeli s těmi, kdo měli byť jen nepatrně jiný názor, ale často i s jejich vlastními, kteří nebyli dostatečně nemilosrdní k druhým. O způsobu myšlení jednoho z jejich vůdců nejlépe vypovídají jeho vlastní slova: V.I.Lenin "Celkem vzato, jak jistě víte, k inteligenci valné sympatie nechovám, a naše heslo ´likvidovat negramotnost´ se nemůže vykládat jako snaha dát vzniknout nové inteligenci. ´Likvidovat negramotnost´ znamená pouze to, že každý dělník si bude moci sám, bez cizí pomoci číst naše dekrety, příkazy a výzvy. To je zcela praktický cíl. Toť vše." A další citace autora knihy je také velmi výstižná: "Vyhlazování lidí je nejstarší hříšné řemeslo. Dvacáté století stvořilo ´neokainismus´. Likvidaci lidí ve velkém. Ničení celých národů. Vytvořilo celé průmyslové odvětví - democidu (likvidace vlastních obyvatel v době míru) - nepřetržitou likvidaci lidí. V Osvětimi pro příslušnost k ´méněcenným rasám´, ve vězeních a táborech Gulagu ´pro méněcennost třídní´. Jsou to dvě strany téže mince neokainismu: účet zaplatily národy a třídy. Lenin, Stalin a Hitler je trojice, která neokainismus stvořila. Jsou to nejstrašnější zločinci století. Století Kainova... Toto století zahubilo Rus. Změnila svůj tisíciletý model rozvoje. Bývala křesťanská, a stala se ´lumpenproletářskou´. Byla pravoslavná a stala se ateistickou. Byla zaměřena vpřed, a couvá zpátky. Až do morku kostí ji prostoupil mrtvolný jed nicnedělání. Právem je přezírána normálními lidmi. Za co si jí vážit? Za lenost, pitky, za závist vůči blahobytně žijícímu sousedovi...´" Škoda, že si stále mnoho lidí myslí, že komunistům jde o sociální spravedlnost a o blahoho lidí... Největší chybou bylo, že hned po revoluci nedošlo k postavení komunistické strany mimo zákon, protože její principy jsou na stejné úrovni jako fašismus, který je podle zákona protiprávní. Knihu doporučuji především těm, kteří si myslí, že bolševismus "to myslí s lidmi upřímně". Ano, značná část společnosti se měla za minulého režimu i u nás možná lépe než dnes, ale bylo to na úkor utrpení těch, kteří prožívyli peklo. K těm třem výše jmenovaným "velikánům" bych ještě doplnil severokorejskou dinastii "Kimů". Začal jsem číst knihu "Útěk z tábora č. 14", a už z prvních stránek je patrné, že tento režim zapadá věrně mezi své předchůdce...

Chcete si přečíst knihu?Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alexander Jakovlev. Číst Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY