Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945

Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 - Oldřich Tůma, | Booksquad.ink

...R 2008. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII ... Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 ... . sjezdu KSČ, SPN, Praha 1972. ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku, Brno, Atlantis 1990. 6JECHOVÁ, K. Cesta k emancipaci. Postavení ženy v eské spolenosti 20. století. Pokus o vymezení problému. In TŮMA, Oldřich - VILÍMEK, Tomáš (ed.). Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha, 2008. ISBN 80-7285-93-8. Všechny aktivity Historického ústavu a jeho složek (včetně závo ... Poučení z krizového vývoje - Literatura — Ústav pro ... ... . Všechny aktivity Historického ústavu a jeho složek (včetně závodní organizace KSČ) od podzimu 1967 a historii související s „Černou knihou" pak přehledně zpracoval David Weber ve studii K historii publikace Sedm pražských dnů 21.-27. srpen 1968 (vyšla v roce 2008 ve sborníku Pět studií k dějinám české společnosti ... FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ D ... statistických metod, se mohly stát východiskem k dějinám mentalit. Je tomu tak proto, že obě ... Akcent na ekonomickou stránku minulosti si udržel prioritu ještě po roce 1945. Nešlo ovšem o jakékoli hospodářské dějiny, nýbrž o hospodářské dějiny coby dějiny kolektivní ... In: tŮM, aoldřich - VIlíMek, tomáš (eds.): Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. ÚSd aV Čr, Praha 2008, s. 205-239, zde s. 221-222. 3 PreČan, Vilém - Pecka, Jindřich: Proměny Pražského jara 1968-1969. Sborník studií a dokumentů o ne‑ kapitulantských postojích v československé společnosti ... K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. - Čechy mezi ... Sborník studií věnovaných sociálním dějinám české společnosti v období 1566-1848. Kód: 0393334 k dějinám české společnosti v letech 1945-1948. Její cíl pro toto dílo je ... v Československu po roce 1945 a dalšími změnami sociálního zabezpečení po komunistickém převzetí moci v únoru 1948. Z novějších knih je dále důležité jmenovat studii Dalibora...

INFORMACE

AUTOR
Oldřich Tůma,
DIMENZE
3,11 MB
NÁZEV SOUBORU
Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945.pdf

POPIS

Publikace je dalším z řady výsledků projektu „Česká společnost po roce 1945“. V knize se sešlo celkem pět odborných studí, z nichž se každá věnuje odlišnému období dějin tzv. normalizace, a lze je označit za jakési „kaménky do mozaiky“ přispívající podstatným způsobem k celkovému výsledku projektu; totiž k vytvoření přehledných dějin české společnosti v období vzniku, existence a rozpadu komunistického režimu. Věnuje-li se autor mnoha zásadních publikací, Milan Otáhal, problematice nástupu Gustáva Husáka a jednotlivým klíčovým aspektům „obnovování pořádku“, stejně jako přirozené obraně české společnosti, reagující na masové čistky a nové opatření kádrové politiky, soustředil se Tomáš Vilímek na jednotlivé komplexy příčin (ekologické, ekonomické, politické, morálně sociální) destabilizace režimu v ČSSR a NDR v roce 1989. Květa Jechová se v předkládané knize věnuje podnětným způsobem postavení ženy v české společnosti. Autorka upozorňuje, že podrobnější poznání úlohy ženy v minulosti je nezbytným předpokladem k tomu, aby výklad dějin překročil rámec politických dějin a zahrnul i dimenzi obyčejných lidí. V pojednání o historii publikace „Sedm pražských dnů 21.–27. 8. 1968“ se David Weber neomezuje pouze na souvislosti vzniku této tzv. černé knihy, nýbrž se věnuje rovněž postupnému zapojení Historického ústavu do obrodného procesu a jeho významu během Pražského jara a zapojení jeho pracovníků do protiokupační rezistence. Poslední ze studií, se kterou se má zájemce možnost seznámit v této knize, je pojednání Martina France o vánočních svátcích v českých zemích v 50. a 60. letech. Do popředí se zde dostává specifická ambivalentní funkce svátků a konsumu pro komunistický režim, který se dostával právě v souvislosti s jednotlivými svátky do vážných zásobovacích potíží, čímž docházelo k ohrožení „negativního konsensu“ (Milan Šimečka).

Chcete si přečíst knihu?Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Oldřich Tůma,. Číst Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY