Sobě, umění, přátelům: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939

Sobě, umění, přátelům: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939 - Lubomír Slavíček | Booksquad.ink

... z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 / Barrister & Principal, Brno 2008, 376 stran, 495 Kč Původně publikováno v Art+Antiques 2008/06 Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948 ... Kniha Snad nesbíráte obrazy? - Všechny Dobré knihy na ... ... . Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka − Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 − vydané v roce 2007.Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů ... Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka - Sobě ... Snad nesbíráte obrazy?: Cesty soukromého sběratelství ... ... .Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů ... Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka - Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 - vydané v roce 2007. Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka - Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 - vydané v roce 2007. Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka - Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 - vydané v roce 2007. Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů ... Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha 1985. René Huyghe, Řeč obrazů, Praha 1973. Noah Charney, Umění falzifikace, Zlín 2015. Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981. Lubomír Slavíček, Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939, Brno 2007. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 - vydané v roce 2007. Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů uměleckých sbírek a jejich majitelů v období poválečného totalitního Československa pochází z pera historičky umění a ekonomky Marcely Rusinko (Chmelařové). Slavíček Lubomír, "Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007, ISBN 978-80-87029-22-0; Musil Roman a kol., Moderní galerie tenkrát : 1902-1942 : klášter sc. Anežky české únor - duben 1992 ... Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1950 (GA408/05/0534) Řešitel na MU: Akademie výtvarných umění v Praze Otázky SZZK z Dějin umění a architektury ... Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha: Odeon 1974, s. 103-175. ... přátelům": Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno: Barrister & Principal, 2007. Peter Weibel, Postmediální ... Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka ? Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 ? vydané v roce 2007. Rozsáhlá freska noř Lubomír Slavíček: Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno. 376 s. ISBN: 978-80-87029-22- Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 Lubomír Slavíček Obsáhlá a obrazově bohatě vypravená kniha je vyvrcholením autorova mnohaletého zájmu o problematiku sběratelství, který se datuje od jeho vysokoškolských studií a který významně ovlivnilo jeho bezmála dvacetileté působení v Národní ......

INFORMACE

AUTOR
Lubomír Slavíček
DIMENZE
5,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Sobě, umění, přátelům: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939.pdf

POPIS

Obsáhlá a obrazově bohatě vypravená kniha je vyvrcholením autorova mnohaletého zájmuo problematiku sběratelství, který se datuje od jeho vysokoškolských studií a který významně ovlivnilo jeho bezmála dvacetiletého působení v Národní galerii v Praze. Od publikace Sběratelství (Praha 1983) představuje první souhrnné zpravování poznatků o výsledcích a charakteru sběratelských aktiv v oblasti výtvarného umění na našem území v letech 1650–1939. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem zájemcům o výtvarné umění a kulturní historii, stejně jako současným sběratelům a obchodníkům s uměním.

Chcete si přečíst knihu?Sobě, umění, přátelům: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lubomír Slavíček. Číst Sobě, umění, přátelům: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY