Slovanské historické studie 31: Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného

Slovanské historické studie 31: Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného - Radomír Vlček | Booksquad.ink

... střední, východní a jihovýchodní Evropy ve 20 ... is.muni.cz ... . století. Kupte knihu Slovanské historické studie 31 - Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného - Radomír Vlček s 20% slevou v e-shopu za 80 Kč v knihkupectví Booktook.cz přehled, 1898-1914, In: Slovanské historické studie 32, Brno 2007, 307 - 325. Crna Gora u češkim putopisima (1890 - 1914) ... Křest knihy Dějiny Albánie a vzpomínka na hist ... vkta.cz ... .. Křest knihy Dějiny Albánie a vzpomínka na historika Pavla Hradečného, Bulletin Historického ústavu AV ČR ... (cestopisně-vzpomínková črta o městě Bar pro jubilejní sborník prací účastníků ... 65/32 Konference k poctě předního odborníka na dějiny Řecka, zemřelého pracovníka HÚ PhDr. Pavla Hradečného, CSc. 5 Osobnosti v zrcadle dějin. Teoretické a metodologické otázky biografického výzkumu, Praha 8.-10. 10. 2007 Personalities in the mirror of history. Jeho tři zevrubné studie - Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944 (Slovanské historické studie 20, 1994, s. 76-98), Kosovská otázka v albánsko-jihoslovanských vztazích v letech 1941-1944 (In: Dorovský, Ivan [ed.]: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca IV. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kosovská otázka v socialistické Jugoslávii Habilitační spis Václav Štěpánek Brno 2010 Obsah Seznam zkratek 5 ... Argumentoval tím, že z odpůrců trhu se po získání majetku stanou stoupenci reformátorů (podle Szelényi - Treiman, 1991, s. 379). Je patrné, že jde o jednu z prací první vlny úvah o postkomunistickém vývoji, kterou jsem zmiňoval v úvodu. -- Filip Smoljak: Gender marketing versus marketing genderu -- Khaled El Tohami: Proměna ženské spotřební krajiny -- Literatura, z níž autorky a autoři čerpali -- Literatura k tématu dostupná v knihovně Gender Studies, o.p.s nkc20081797558 228783055 Předmluva -- 1. Příjmy fyzických osob a povinné odvody z těchto příjmů -- 1 ... Slovanské historické studie (Slavonic Historical Studies) 2006 | 31 | 11-13 Tytuł artykułu. Bibliografie odborných prací Pavla Hradečného Autorzy. Rexova K., Stehlik P. Treść / Zawartość. Warianty tytułu. EN. BIBLIOGRAPHY OF PROFESSIONAL WORKS BY PAVEL HRADECNY ... artykuł: Bibliografie odborných prací Pavla Hradečného (Rexova K., Stehlik P.), s. 11-13 artykuł: Ve službách československé vědy. (Přínos ruské emigrace k rozvoji pražské byzantologie a medievistické balkanistiky). 31 Severní hranice Osmanské říše se často proměňovaly v závislosti na výsledcích ekono...

INFORMACE

AUTOR
Radomír Vlček
DIMENZE
6,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Slovanské historické studie 31: Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného.pdf

POPIS

Jednotícím prvkem příspěvků zařazených do 31. svazku Slovanských historických studií je problematika politických a kulturních dějin národů střední, východní a jihovýchodní Evropy ve 20. století. V první části SHS (Studie) rozebírá Lubomíra Havlíková činnost významného badatelského centra zaměřeného na studium medievalistiky, dějin umění a byzantologie, které v meziválečném Československu zřídili ruští emigranti, Seminaria Kondakoviana (Institutu N. P. Kondakova). Jaromír Mach navazuje zevrubným popisem činnosti jednoho z předních ruských historiků – emigrantů, pobývajícího v meziválečném období v ČSR, Aleksandra A. Kizevettera. Václav Štěpánek přináší analýzu postojů srbských politických elit ze sedmdesátých a osmdesátých let vůči státoprávním principům deklarovaným poslední celojugoslávskou ústavou z roku 1974. Do druhé části sborníku (Materiály) je zařazena studie Jana Rychlíka komentující a do širších politických souvislostí zařazující dokumenty Ústředního výboru Komunistické strany Československa o stanoviscích československých stranických a státních orgánů k politické krizi v Polsku v osmdesátých letech 20. století a k problematice masové emigrace Turků z Bulharska v závěrečné fázi vlády režimu Todora Živkova. 31. svazek SHS přináší zároveň nekrolog významného českého balkanisty Pavla Hradečného, který zemřel v červnu 2006. Zhodnocení jeho téměř čtyřicet let trvající vědecké práce doplňuje soupis nejdůležitějších Hradečného monografií, studií a článků.

Chcete si přečíst knihu?Slovanské historické studie 31: Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radomír Vlček. Číst Slovanské historické studie 31: Vzpomínka na Pavla Hradečného, Bibliografie odborných prací P. Hradečného Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY