Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta

Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta - Jan Hájek, | Booksquad.ink

...cí k šedesátinám Jana Gebharta Historický ústav, Praha 2006, 640s ... Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. ... . 180 Kč Přidat do košíku ... 270 Kč -50% Skladem Angelus Pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové Historický ústav, Praha 2008, 459s. 135 Kč ... Teorie „Blut und Boden" a konstrukce nepřátelského obrazu Čechů v románu Friedricha Jaksche, in: 243-260, in: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Jan Hájek - Jiří Kocian - Milan Zítko ed., Praha: Historický ústav AV ČR 2006, s. 243-260. МІСІЯ ГЕН ... Bibliografie • Mečislav Borák − archiv díla ... ., Praha: Historický ústav AV ČR 2006, s. 243-260. МІСІЯ ГЕНЕРАЛА ЛЕВА ПРХАЛИ У КАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ (1938 - 1939) Neúspěšný pokus o překonání národnostních bariér mezi českými a německými katolíky v meziválečné ČSR. In: Fragmenty dějin : sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha : Historický ústav AV ČR, 2006 s. 233-242. (K vyd. připr.): Jaroslav Boubín. (2008) Naše cena: 217 Kč (po slevě) Anotace Jiří FRIEDL, Zdeněk JIRÁSEK Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949. (2008) Naše cena: 270 Kč Anotace Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. (2006) Naše cena: 180 Kč (po slevě) Josef HARNA SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ 111 MD Vědecké monografie v domácích vydavatelstvích: Jirásek, Z.: Vývoj texdtilního průmyslu v severovýchodních Čechách v letech 1945-1960. Ústí nad Orlicí 1988, 213 s. Bakala, J. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu a úkoly výzkumu....

INFORMACE

AUTOR
Jan Hájek,
DIMENZE
4,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta.pdf

POPIS

Sborník je rozdělen do čtyř v zásadě chronologicky uspořádaných částí. Po kratičkém nástinu jubilantova životopisu tak celý sborník uvádí dvě krátké stati oddílu nazvaného příznačně „…věci nadčasové…“. Poté následují pasáže obsahující příspěvky chronologicky zařaditelné „…do Mnichova ´38“. Mezi šestnácti pracemi této části jsou např. studie R. Kvačka, J. Štaifa, Z. Kárníka, M. Hronského či I. Šedivého. „Od Mnichova ´38 po květen ´45“ je název třetího oddílu. Z celkem deseti přispěvatelů této části lze zmínit např. J. Kuklíka (sen.), J. Němečka, I. Kamence či J. Rychlíka. Poslední oddíl pak nese označení „Od května ´45...“ a obsahuje celkem dvanáct studií. Mezi jejich autory figurují např. J. Pernes, Z. Jirásek, M. Borák či S. Michálek. Závěrečné téměř tři desítky tiskových stran tvoří výběrová bibliografie jubilantova, kterou sestavila V. Horčáková. Sborník uzavírá seznam autorů a přispěvatelů sborníku. Tvoří jej více než čtyři desítky jmen specialistů z předních odborných pracovišť jak Českých zemí, tak kupř. Slovenské republiky. Svědčí o tom, že jubilantova osobnost se těší nejen značné profesionální autoritě a odborné prestiži, ale především velké lidské sympatii a vřelé kolegiální vážnosti.

Chcete si přečíst knihu?Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Hájek,. Číst Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY