Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata

Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata - Jan Zajíc z Házmburk | Booksquad.ink

...učebnice psaní pocházejícího z počátku 16 ... DOC Osnova pro zpracování výročních zpráv vědeckých pracovišť ... ... . století z Olomouce (opis takzvané učebnice psaní Christofa Lindenspergera) Člověk českého raného novověku, Praha 2007. Bůžek, V. - Král, P. (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007. ... Pánek, J. (ed.): Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007. Pánek, J. (ed.): Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751, Praha 1977. ... Svět je podvodný verbíř aneb výbor .. ... Scriptorium - knihy | Databáze knih ... . ... Svět je podvodný verbíř aneb výbor ... Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007. Nejedná se o cestopis. 4 Např. Daniel BOUŠEK (ed.), Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy, Praha 2004. 5 Josef KUNSKÝ, Čeští cestovatelé I. díl, Praha 1961; Jiří MARTÍNEK - Miloslav MARTÍNEK, Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, Praha ... Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házmburka: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata [Sarmacia by Jan Zajíc of Házmburk or The Confession of a Czech Aristocrat], Praha 2007 Jaroslav Pánek et alii: České dějiny v současné zahraniční historiografii [Czech History in the Contemporary Foreign Historiography], Pardubice - Praha ... Knihy vložené uživatelem CarolineS ČBDB.cz - Databáze knih. Životopisy autorů a jejich díla. Rozsáhlá knižní databáze. Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938. Praha, Historický ústav 2007, 274 s. ... Jan Zajíc z Házmburka: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata (Edice Manu propria sv. 4). ... v. v. i. 70/5 Výrazná interdisciplinární spolupráce 2 19. století v nás aneb mýty, symboly, instituce, vzory chování ... 118939. Zajíc z Házmburka, Jan / Pánek, Jaroslav (ed.) - Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata. Dolní Břežany - Praha - Scriptorium, spolek pro nekomerční vydání odborné literatury 2007 svazek 4 obálka Ratajová, Jana pevná laminovaná vazba s obálkou 206 stran edice Manu propria (Jana Ratajová, Tomáš Rataj) číslo ... Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007, s. 155 „Slovo, které dal mně, dodržet musí. A ne-li, pak přísahám, že se vrátím a potrestám ho, i kdyby se přede mnou skryl pod zem jako ještěrka. Jan Zajíc z Hazmburka - Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, (ed. J. Pánek), Praha 2007 Marek Bydţovský z Florentina, Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596, (ed. J. Kolár), Praha 1987 Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, (ed. J. Janáþek), Praha 1984 Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata. Vydal, poznámkami a úvodní studií opatřil Jaroslav Pánek, Manu propria, sv. 4, Praha 2007. In: Časopis Matice moravské, 128, 2009, s. 196-197. 63. Thomas Wünsch (Hg.), Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher ... Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házmburka: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata [Sarmacia by Jan Zajíc of Házmburk or The Confession of a Czech Aristocrat], Praha 2007 Jaroslav Pánek et alii: České dějiny v současné zahraniční historiografii [Czech History in the Contemporary Foreign Historiography], Pardubice - Praha ... Sarmacia, aneb, Zpověď českého aristokrata: Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak history studies: Select bibliography on Czech history books and articles 1990-1999: Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 roku: Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751 Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku. Níže uvedený seznam literatury je pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu ústní části přijímacího řízení především prokázat základní čtenářskou gramotnost (porozumění odbornému textu, práce s pojmy, abstrakce a kontextualizace) a seznam literatury by měl být veden jejich vlastním zájmem o obor ... [ 142 ] DĚJINY - TEORIE - KRITIKA 1/2010 VERONIKA ČAPSKÁ, VERONIKA MARKOVÁ (edd.), Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden, Deníkové rodinné záznamy (1785-1808),...

INFORMACE

AUTOR
Jan Zajíc z Házmburk
DIMENZE
3,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata.pdf

POPIS

Ve sbírkách Rakouské národní knihovny ve Vídni se nachází rukopis obsahující svébytný autobiografický text českého aristokrata Jana Zajíce z Házmburka z poloviny 16. století. Autor, pocházející ze starobylého českého šlechtického rodu, propojuje ve svém díle politický traktát a osobní zpověď, přičemž tematický sborník mu poskytuje líčení pozoruhodné divadelní inscenace ("sarmacie"), kterou uspořádal na svém sídle v Budyni nad Ohří v roce 1552. Jan Zajíc se prezentuje jako stoupence ideálů středověkého křesťanského rytířství - v jeho očích jediného možného nástroje nutné mravní obrody zkažené společnosti tváří v tvář fatálnímu tureckému nebezpečí.Toto je první vydání tohoto pozoruhodného textu, jemuž moderní dějepisectví přiřklo název Sarmacia. Jeho součástí jsou i kvalitní reprodukcevšech deseti barevných akvarelů obsažených v Sarmacii, které tvoří druhý, ikonografický program Zajícova díla.

Chcete si přečíst knihu?Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Zajíc z Házmburk. Číst Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY