Jedinec: Gen - prostředí - vývoj

Jedinec: Gen - prostředí - vývoj - Jiří Křeček | Booksquad.ink

...atou jedincovy celistvosti. Jedinec jako proces integruje po dobu své existence početné děje ... 2.1 Vývoj psychiky člověka: 2.1 Vývoj psychiky člověka ... . Objednávejte knihu Jedinec: gen - prostředí - vývoj v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků Jedinec: Gen-prostředí-vývoj ... Vývoj se podává jako nástroj prostoročasového způsobu existence jedince. Spis je určen především biologům, ale je též vhodným doplňkem pro studenty medicíny, jimž by mohl pomoci nalézt představu o souvislostech dějů probíhajících v živém organizmu, a lépe tak porozumět tomu, co se ... V roce 2007 vyšla knižní podoba jeho shrnující práce Jedinec: gen - prostředí - výv ... Kniha Jedinec: Gen - prostředí - vývoj - Jiří Křeček ... ... ... V roce 2007 vyšla knižní podoba jeho shrnující práce Jedinec: gen - prostředí - vývoj. Zajímavosti. Byl nedobrovolným členem týmu expertů, kteří od roku 1955 pečovali o mumifikované ostatky Klementa Gottwalda. Publikace Publikace v odborných časopisech. V ... Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince, výběr ze známých teorií Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince. Za hlavní činitele psychického vývoje jedince jsou považovány dědičnost a vliv vnitřního (prenatální období) a vnějšího prostředí (jeho kvalita, intenzita a doba působení). Jedincem je v biologii každý soběstačný organismus.V teorii přirozeného výběru byl jedinec považován za základní jednotku evoluce. Nicméně po moderní syntéze se jako se základní jednotkou běžně počítá s genem (viz sobecký gen). Definice jedince má z biologického pohledu několik problémů: . Jedincem se obvykle myslí i člen kolonie nebo symbiont závislý na ... Identita = prožívání toho, čím jedinec je procesy utváření ... situační podmínky, prostředí; ... Socializace a vývoj osobnosti jsou dvě stránky téhož. Socializace zdůrazpuje pochody učení při přizpůsobování na sociální požadavky, zatímco osobnost se vztahuje na konečné výsledky tohoto procesu. ... konstituční výbava - účinky prostředí na vývoj organismu během života, ... prostředí; jedním z významných psychologických vlivů je i kulturní prostředí - systém specifických podmínek, které před člověkem vystupují jako symboly, tedy zástupné ... ale jedinec má možnost rezistence vůči tomuto očekáván ... Životní prostředí základní pojmy -životní prostředí, ekologie… z čeho se skládá biosféra? ekosystém -potravní závislosti, vztahy faktory životního prostředí vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy (konkurence -vnitrodruhová x mezidruhová), koexistence, predace, parazitizmus, symbióza ÚVOD vývoj sebehodnocení. Praktická část je zaměřena na vlastní vý...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Křeček
DIMENZE
8,69 MB
NÁZEV SOUBORU
Jedinec: Gen - prostředí - vývoj.pdf

POPIS

Jedinec je zpravidla brán jako uspořádaná a nedělitelná celistvá živá bytost. Záměrem autora knihy je doložit, že jedinec existuje také jako děj. Je uspořádán a nedělitelný nejen v prostoru, ale také v čase. Tento způsob nedělitelnosti a uspořádanosti je podstatou jedincovy celistvosti. Jedinec jako proces integruje po dobu své existence početné děje. Takový způsob existence je závislý na vodném prostředí, v němž se dějem stávají buňky, buněčné membrány nebo bílkovinné molekulyapod. Aby bylo možno uvést elementární děje probíhající ve vodném prostředí do patřičných souvislostí s tímto pojetím existence jedince, bylo třeba zavést poněkud netradiční způsob výkladu o předmětech pojednávaných v jednotlivých kapitolách. Zdůrazňuje se více význam genové exprese a bílkovin jako jejího produktu než - dnes populární – možnost cílené transformace genomu. Typy prostředí se odlišují podle toho, jak se jedinec podílí na jejich utváření, a jednotlivá prostředí jsou pojímána jako produkty i strůjci funkcí. Vývoj se podává jako nástroj prostoročasového způsobu existence jedince. Spis je určen především biologům, ale je též vhodným doplňkem pro studenty medicíny, jimž by mohl pomoci nalézt představu o souvislostech dějů probíhajících v živém organizmu.

Chcete si přečíst knihu?Jedinec: Gen - prostředí - vývoj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Křeček. Číst Jedinec: Gen - prostředí - vývoj Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY