Elektrofony- Historie, Principy, Souvislosti: Část I - elektromechanické nástroje

Elektrofony- Historie, Principy, Souvislosti: Část I - elektromechanické nástroje - Milan Guštar | Booksquad.ink

... objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SŠ - COPt UH ... ... principy tvorby jednotlivých směrů - na základě znalostí dějepisných vysvětlí . souvislosti mezi historií a literaturou - orientuje se nejen v literatuře, ale i v . jiných oblastech umění - posuzuje umělecká díla na základě četby. a vlastních prožitků - chápe společenskou funkci divadla - objasní specifickou funkci ... Seminární práce ve formátu PDF SEMINÁRNÍ P ... Elektrofony - Historie, Principy, Souvislosti - Guštar ... ... ... Seminární práce ve formátu PDF SEMINÁRNÍ PRÁCE Z EDUKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRUCTION FRED SIMMONS KELLER PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY KATEDRA IT A TECHNICKÉ VÝCHOVY MILAN PRIKNER M-TIV DATUM ODESLÁNÍ: 29.1.2008 1. Úvod V šedesátých letech 20.století vytvořil Fred Keller Personalized System of Instruction (PSI) (v překladu: personalizovaný ... literatuře), objasní základní principy tvorby . jednotlivých směrů - na základě znalostí dějepisných vysvětlí . souvislosti mezi historií a literaturou - orientuje se nejen v literatuře, ale i v jiných . oblastech umění - posuzuje umělecká díla na základě . vlastních prožitků - chápe společenskou funkci divadla Elektronické platební systémy Diplomová práce, Fakulta informatiky MU Brno, podzim 2003 Autor: Michal Piják Vedoucí projektu: Jan Staudek D iplomová práce se zabývá problematikou elektronických platebních systémů, jejich rozdělením, základními popisy a jejich bezpečnostními analýzami. Dále je u těchto systémů vysvětlen způsob spojení se správcem peněz a různé ... Takové kombinování je možné díky softwarové platformě, které si Centrum nad fyzickým železem vybudovalo, ať už jsou to nástroje pro správu serverů, tak pro provoz samotných webových služeb. "Kombinujeme to, co nám dá open source s vlastními technologiemi," popisuje mladý technický šéf. Historie umění Výzkumná činnost oboru historie umění se zaměří na dějiny turnovského kamenářství a sklářství se zaměřením ke konkrétním tématům: Odborná šperkařská škola (SUPŠ) a její nejvýraznější osobnosti: Mašek, Karč, Kulhánek, Durych, Tuček, Juna, Bezemek aj., dále na výzkum a dokumentaci ... Historie elektroakustické hudby (EAH) v Československu začala poněkud později, než tomu bylo v západní Evropě. ... Možnost osobního seznámení s EAH se naskytla v souvislosti s festivalem Varšavský podzim (Warszawska Jesień). ... Z této oblasti vzešla dvousvazková publikace Elektrofony I a II (2007, 2008). Za pozornost stojí ... Základní pojmy elektromechanické přeměny energie. Soustavy s více budícími cívkami, s lineárním a otáčivým pohybem, dynamické rovnice elektromech. soustavy. Variační princip. Teorie obecného el. stroje, jeho základní rovnice a jejich lineárni transformace, matematické modely točivých strojů. vÝroČnÍ zprÁva technickÉho muzea v brnĚ za rok 2011 purkyňova 105 612 00 brno-krÁlovo pole tel 541 421 411 fax 541 214 418 [email protected]

INFORMACE

AUTOR
Milan Guštar
DIMENZE
10,76 MB
NÁZEV SOUBORU
Elektrofony- Historie, Principy, Souvislosti: Část I - elektromechanické nástroje.pdf

POPIS

Kniha Elektrofony pojednává o několika stech nástrojích, text je doplněn obrázky, mezi nimiž jsou schémata, dobové fotografie a reprodukce originálních patentů. V textu lze najít základní životopisné údaje důležitých vynálezců, konstruktérů a tvůrců hudebních nástrojů a stručnou historii hlavních firem věnujících se výrobě elektronických a elektromechanických hudebních nástrojů. Jaký elektrifikovaný hudební nástroj postavil již na počátku 18. století český vynálezce hromosvodu Prokop Diviš? Co mají společného Intonarumori, Dynamophon, Violano, Orgatron, Varitone, Electar, Sonobel, Klaviphon, Bellzouki, Pianotron, Guitaret, Bantar, Banjoline, Melotone, Cellulophone, Photona, Choralcelo, Multimonica, Cordovox a Guitorgan? Proč Leo Fender vyráběl kytaru bez názvu, které se říkalo Nocaster? Jaký elektromechanický hudební nástroj vyráběla hračkářská firma Mattel? Jak se jmenovala česká elektrická kytara na kterou nahrál skladbu Cry For a Shadow George Harrison ze skupiny Beatles? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací o vývoji, principech a konstrukci elektromechanických hudebních nástrojích najdete v prvním dílu knihy Elektrofony. Kniha shrnuje vývoj elektrotechniky a elektroniky, podává přehled o přístrojích pro záznam, zpracování, přenos a reprodukci zvuku a hudby. Věnuje se systematickému třídění elektronických a elektromechanických nástrojů a chronologicky mapuje historii jednotlivých nástrojových skupin.

Chcete si přečíst knihu?Elektrofony- Historie, Principy, Souvislosti: Část I - elektromechanické nástroje ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Milan Guštar. Číst Elektrofony- Historie, Principy, Souvislosti: Část I - elektromechanické nástroje Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY