Program podpory zdraví ve škole

Program podpory zdraví ve škole - Miluše Havlínová, | Booksquad.ink

...učování v kostce Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole ... O nás :: MŠ Lísteček ... . Šimonovy pracovní listy 7 Učitel. Tvoříme s dětmi - edice Žijeme s dětmi Cvičení pro děti se specifickými poruchami učen ... program podpory zdraví ve škole (dále jen Program PZŠ) vychází z cílů, filozofie a zásad Evropské sítě škol podporujících zdraví (European Network of Health Promoting Schools - ENHPS). Klíčovým principem je podpora zdraví, které není myšleno jako opak nem ... Školní preventivní program ... . Klíčovým principem je podpora zdraví, které není myšleno jako opak nemoci, ale jako pocit celkové pohody člověka za Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole. Program ŠPZ se již několik let zabývá nejen kvalitativní proměnou školy a jejími podmínkami pro vzdělávání, ale i obsahem vzdělávání, které je zaměřeno na rozvíjení životních ... Škola podporující zdraví je program, který vznikl ve Skotsku v roce 1986 jako reakce na rostoucí výskyt rizikových faktorů životního stylu dětí a mládeže. Vzhledem ke koncepčnímu řešení podpory zdraví byl záhy zařazen mezi programy Světové zdravotnické organizace a doporučen k implementaci ve školách po celém světě. Praktická rukověť pro školy, která vám krok za krokem pomůže vytvořit a realizovat projekt rozvoje vaší školy, který zahrnuje mnohem více než jen otázku zdraví ve škole. Program podpory zdraví ve škole PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE ŘÍJEN 2013. Projekt Zdravá škola Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace 2 MOTTO: Špatné překonávat dobrým - to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším. 13.4.7 Rozvíjet poznatky v oblasti podpory zdraví ve škole jako součást mezioborové vědecké disciplíny, zabývat se evaluací efektivity programu podpory zdraví ve školách a výzkumným řešením problémů teoretických i z praxe škol, zvláště ŠPZ Program podpory zdraví v mateřské škole The support programme of health in the pre-primary school. Anotace: V mé bakalářské práci se zabývám Programem podpory zdraví, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace a jejího projektu Zdraví 21. Se zaměřením na mateřskou školu. Program má tři základní body: pohodu prostředí, zdravé učení a otevření školy veřejnosti, které jsme rozpracovali a definovali v rámcovém projektu a prováděcím plánu. Jsme velmi motivováni k pokračování v programu „Zdravá škola", i když se toho ve škole již mnoho změnilo. Objednávejte knihu Program podpory zdraví ve škole v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál 1998. Měsíčník Učitelské listy (agentura Strom). Od ročníku 2000-01 do ročníku 2005-06 byly publikovány samostatné tematické přílohy programu Škola podporující zdraví....

INFORMACE

AUTOR
Miluše Havlínová,
DIMENZE
7,11 MB
NÁZEV SOUBORU
Program podpory zdraví ve škole.pdf

POPIS

Chcete systematicky pracovat na zlepšení podmínek života vašich žáků ve škole, posilovat jejich fyzickou i duševní pohodu? Pak je právě vám určena praktická rukověť pro školy, která vám krok za krokem pomůže vytvořit a realizovat projekt rozvoje vaší školy, který zahrnuje mnohem více než jen otázku zdraví ve škole. Východisky jsou respekt k potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce uvnitř školy i s jejími partnery. Tyto principy jsou rozpracovány do řady zásad sdružených do tří oblastí ("pilířů"): pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Jednotlivé zásady vždy obsahují shrnutí teoretických východisek a návrh praktických kroků k jejich uskutečnění. Školy, které se rozhodnou program realizovat, se mohou buď jen nezávazně připojit, nebo vstoupit do národní sítě Zdravých škol.

Chcete si přečíst knihu?Program podpory zdraví ve škole ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miluše Havlínová,. Číst Program podpory zdraví ve škole Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY