Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 - Lukáš Fasora, | Booksquad.ink

...ké elity a obecní samospráva 1848-1948, Eds ... Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. / Faculty of Arts ... . Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006. Marek PAVKA, Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Prvních pět let komunistické vlády, Prius, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Brno 2003. Sborník přednášek ze stejnojmenného sympózia k problematice 19. století, které jsou věnovány různým fo ... Elita občanských vrstev velkoměsta v kontextu společenské ... ... . století, které jsou věnovány různým formám a vnímání posvátna. FASORA, Lukáš a Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Dílčí výsledky výzkumu v České republice. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1918. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 11-40, 30 s. ISBN 80-7325-091-8. info Obecní samospráva v kontextu českého regionálního bádání, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848 - 1948, Brno 2006, s. 108 - 113, ISBN 80-7325-091-8. Agrární politici Hřebečska (1883 - 1913), in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea, 11, Uherské Hradiště 2006, s. 263 - 269, ISBN 80 ... Lukáš FASORA a kol., Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006. Peter FLORA (ed.), State Formation, Nation-Building and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford 1999. Ute FREVERT-Heinz-Gerhardt HAUPT (ed.), Der Mensch im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1999. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání. Andrea Pokludová: Year: 2006: zveřejněné odborné posudky, recenze : Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918) Andrea Pokludová: Year: 2006: stať ve sborníku Rozvíjení české samosprávy jako náhrady neexistujícího státu a jako předstupně státní samostatnosti, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, ed. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř, Brno 2006, s. 146-151. ŠTAIF, Jiří, Historiography in Czech in Bohemian Lands 1848-1948: (A probe into the topic and interpretive problems), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 18, č. 2, 2013, s. 61-76. Domovské právo a obecní samospráva. In FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří (edd.). ... Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno, 2006. ISBN 80-7325-091-8. 3 Historie Přelouče od doby vlády Marie Terezie do roku 1918 ... Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno, 2006. s. 138. ISBN 80-7325-091-8. Carl Georg Wolfrum und die Entwicklung der Stadt Aussig (Ústí nad Labem) 1848-1885, in: Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř (eds.): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, S. 254-250. In: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. (Polgári elitek és önkormányzatok) Ed. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Maliř. Brno, 2006. 84-93. Idézi: Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno, 2007. 24, 238-239. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 by Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Lukas Fasora 387 Pages, Published 2006 ISBN-13: 978-80-7325-091-1, ISBN: 80-7325-091-8 Cyklistika pro každého by Jaroslav Cihlář , Milan Hamouz , Jiří Malíř 180 Pages , Published 1991 ISBN-13: 978-80-7033-081-4, ISBN: 80-7033-081-3 Discover Book Depository's huge selection of Jirí Malír books online. Free delivery worldwide on over 20 million titles. Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších......

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fasora,
DIMENZE
10,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948.pdf

POPIS

Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní stupeň samosprávy z hlediska přechodu od stavovské společnosti ke společnosti občanské. Ve sborníku lze nalézt jak obecné příspěvky bilancující stav bádání ve středoevropských zemích, příspěvky metodologicky a kulturně-historicky orientované, které otevírají zájemcům o tuto problematiku nové přístupy a horizonty, a v neposlední řadě příspěvky spojené s konkrétními městy – např. Brnem, Moravskou Ostravou, Opavou, Prostějovem, Táborem nebo Znojmem. Publikace doplňuje a shrnuje výsledky práce více než dvou desítek českých i zahraničních historiků na badatelském poli, které patří v rámci české historiografie k nejdynamičtěji se rozvíjejícím. Práce profesionálních historiků má právě v oblasti zkoumání sociálních dějin měst a jejich elit tradičně značný ohlas i v široké veřejnosti, jejíž zájem chce tato publikace cíleně podpořit. Školeným i laickým zájemcům o sociální dějiny měst nabízí sborník řadu podnětných informací a metodických návodů a významně zpřesňuje dosavadní interpretace společenského vývoje městského obyvatelstva českých zemích v 19. a 20. století.

Chcete si přečíst knihu?Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora,. Číst Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY