Elektronické přístroje v lékařství

Elektronické přístroje v lékařství - Jiří Rozman, | Booksquad.ink

...ktronické přístroje v lékařství.Edited by Jiří Rozman ... Portál:Lékařská technika - WikiSkripta ... . 1. vyd. V současné době jsou lékařská diagnostika i terapeutické výkony včetně chirurgických plně závislé na technice a zvláště pak na elektronických přístrojích. Kniha pokrývá svým obsahem část biomedicínského inženýrství zaměřenou na metody a elektronické přístroje užívané v diagnostice, terapii, chirurgii i ... [3] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. ... Kniha Elektronické přístroje v lékařství - Jiří Rozman ... ... ... [3] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI). V současné době jsou lékařská diagnostika i terapeutické výkony včetně chirurgických plně závislé na technice a zvláště pak na elektronických přístrojích. Kniha pokrývá svým obsahem část biomedicínského inženýrství zaměřenou na metody a elektronické přístroje užívané v diagnostice, terapii, chirurgii i náhradě orgánů. Elektronické součástky a senzory v lékařství. ... 1. Úvod, bezpečnost práce, měřicí přístroje, zapojení symetrického zdroje. 2. Bipolární tranzistory. 3. Unipolární tranzistory. 4. Základní funkce infračervených senzorů. ... Elektronické součástky - příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-02401-6 ... Umělé orgány a související podpůrné oběhové přístroje. Implantabilní prostředky. Podstata telemetrie. ... zpracovaného v prostředí SolidWorks v elektronické formě. Hodnocena je ze 70 % kvalita modelu a ze 30 % kvalita výkresu a jeho prezentace. ... Rozman, J. a kol. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia ... Dějiny lékařství popisují vývoj zdravotních problémů lidstva a jejich řešení od pravěku až po současnost. Zaměřují se především na práci lékařů a jejich předchůdců. V pravěku se léčení věnovali kouzelníci či šamani. První ucelený medicínský systém se podařilo vytvořit až starověkým Egypťanům. Vědecký přístup v lékařství se začal aplikovat ... se můžeme setkat v jednotlivých oborech lékařství. V tabulce 1 jsou uvedeny nejčastěji užívané přístroje a léčebné metody společně s oblastí lékařství, ve které je lze využít. Uvedla jsem zde pouze nejznámější metody a přístroje, jejichž fyzikální základy odpovídají znalostem studentů SŠ. Některé druhy Biomedicínské inženýrství představuje aplikaci inženýrských postupů v medicíně a biologii. Diagnosticky zam...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Rozman,
DIMENZE
12,54 MB
NÁZEV SOUBORU
Elektronické přístroje v lékařství.pdf

POPIS

V současné době jsou lékařská diagnostika i terapeutické výkony včetně chirurgických plně závislé na technice a zvláště pak na elektronických přístrojích. Kniha pokrývá svým obsahem část biomedicínského inženýrství zaměřenou na metody a elektronické přístroje užívané v diagnostice, terapii, chirurgii i náhradě orgánů. Koncepce knihy je při popisu metod a systémů využívaných v lékařství podřízena požadavku maximální srozumitelnosti s důrazem kladeným na fyzikální podstatu jevu a jeho biologické účinky, konstrukční řešení přístrojů, přípustné hygienické hodnoty a oblasti aplikací. Kniha je určena jak lékařům a zdravotnickým pracovníkům, tak technikům.

Chcete si přečíst knihu?Elektronické přístroje v lékařství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Rozman,. Číst Elektronické přístroje v lékařství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY