O důstojnosti člověka

O důstojnosti člověka - Giovanni Pico della Mirandola | Booksquad.ink

...y (1040) Je zřejmé, že Bible nehovoří o lidských právech na-ším dnešním slovníkem, nacházíme v ní ale některé předpoklady, z nichž je možno vyvodit rozvinutější nauku o důstojnosti lidské O důstojnosti člověka Giovanni Pico della Mirandola ... O lidské důstojnosti - Časopis Vesmír ... . Sv. II: Tento text renesanční filosofie byl původně zahajovací řečí k disputaci nad 900 filosofickými tezemi, kterou třiadvacetiletý kníže z Mirandoly hodlal v r. 1486 svolat do Říma. Pikova řeč představuje jednu z nejvýraznějších filosofických proklamací lidské ... Takovou cenou nemůže být ani pokoření člověka, ani zbavení důstojnosti. Nejde totiž o to, že důstojný život a úcta k člověku tvoří ... O důstojnosti člověka / Nejlevnější knihy ... . 1486 svolat do Říma. Pikova řeč představuje jednu z nejvýraznějších filosofických proklamací lidské ... Takovou cenou nemůže být ani pokoření člověka, ani zbavení důstojnosti. Nejde totiž o to, že důstojný život a úcta k člověku tvoří nejvyšší hodnoty, které nelze kompenzovat žádnými jinými hodnotami, ale především o to, že všechny ostatní hodnoty jsou hodnotami pouze a jedině natolik, nakolik slouží lidské ... Téma lidské důstojnosti v renesanční filosofii: španělská pojednání o důstojnosti člověka v evropském kontextu. [online]. Plzeň, 2011 [cit. 2020-05-15]. o minulost člověka, jeho prožívání, poci-ty. Právě tak je možné vytvářet prostře-dí důvěry a lidské důstojnosti ve vztahu zdravotník a pacient. Podmínkou takové-ho prostředí je ovšem zdravotník, který rozumí sám sobě a neredukuje pacienta na nemoc, psychosomatickou jednotu pouze na složku tělesnou. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost Jan Herůfek a kol. Ostrava 2015. 4. 5 OBSAH Předmluva (Jan Herůfek) 7 Úvod Individualita a důstojnost v klasické antice (Lubor Kysučan) 11 DIGNITAS HOMINIS VE STŘEDOVĚKU Obrazy človeka v Odsúdeniach z roku 1277 Asi nejvýznamnějším dílem o lidské důstojnosti v období renesance je pojednání Mirandoly - De dignitate bominis. V tomto díle popisuje člověka jako určitého „chameleona", který se může svým počínáním přizpůsobit jakémukoliv zvířeti či rostlině. 3. Rozhodování člověka o své tělesné integritě. Výše jsem uvedl, že autonomie vůle člověka (svoboda rozhodování o sobě samém) je jádrem a charakteristikou lidské důstojnosti. [25] Tento postulát platí rovněž tam, kde člověk rozhoduje o svém životě, o své osobnosti, o své tělesné a duševní integritě. Picova Řeč o důstojnosti člověka Giovanni Pico della Mirandola (narozen 24. 2. 1463 v severoitalském městě Mirandole - zemřel ve 31 letech 17. 11. 1494) napsal svou Řeč o důstojnosti člověka (Oratio de dignitate hominis) ve svých 24 letech jako úvodní projev k 900 tezím (tzv. O královské důstojnosti člověka v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty. O programu. Kostel věnovaný královskému páru sv. Jindřichovi a sv. Kunhutě nechal postavit český král a císař Karel IV. Při programu se žáci seznámí s jejich životem zobrazeným v umělecké výzdobě kostela, který souvisí s ideálem křesťanského ... Kniha O důstojnosti člověka (della Mirandola G. Pico) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku....

INFORMACE

AUTOR
Giovanni Pico della Mirandola
DIMENZE
12,8 MB
NÁZEV SOUBORU
O důstojnosti člověka.pdf

POPIS

Jeden ze stěžejních textů renesanční filosofie. Původně zahajovací řeč k disputaci nad 900 filosofickými tezemi, kterou třiadvacetiletý kníže z Mirandoly hodlal v r. 1486 svolat do Říma. Pikova řeč představuje jednu z nejvýraznějších filosofických proklamací lidské svobody v dějinách evropského myšlení vůbec. Zrcadlové latinsko české-vydání v překladu Davida Sanetrníka a s úvodní studií Tomáše Nejeschleby.

Chcete si přečíst knihu?O důstojnosti člověka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Giovanni Pico della Mirandola. Číst O důstojnosti člověka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY