Konflikty mezi lidmi

Konflikty mezi lidmi - Jaro Křivohlavý | Booksquad.ink

...m životě. Žák stanoví nejméně pět příčin, které mohou vést ke vzniku konfliktu mezi lidmi ... Konflikty mezi lidmi / Nejlevnější knihy ... . Žák vlastními slovy vysvětlí pojem tolerance a objasní potřebu tolerance ve společnosti. Konflikty můžeme rozlišovat dle určených kritérií. Druhy konfliktů dle počtu zúčastněných děláme na: Interpersonální konflikty - tj. mezi lidmi či zájmovými skupinami atd. Jde o střet (zájmů, cílů, hodnot) v mezilidských vztazích. Intrapersonální konflikty - tj. spory odehrávající se uvnitř jedince. (Přitom ... Konflikty me ... Kniha: Konflikty mezi lidmi (Jaro Křivohlavý) | Martinus ... . Intrapersonální konflikty - tj. spory odehrávající se uvnitř jedince. (Přitom ... Konflikty mezi lidmi jsou většinou nevyhnutelné, normální a často i zdravé. Jejich konstruktivní řešení může vzájemné vztahy zlepšit a pročistit, a přispět tak k lepší spolupráci. Komunikace, která konflikty provází, však bývá někdy až destruktivní, což mezilidské vztahy ničí. Jak zkrotit zhoubnou komunikaci, vysvětluje psycholog Jan Urban. Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). konflikt má přímý (potenciálně negativní) dopad na vztahy mezi lidmi existuje urgentní potřeba řešit tyto otázky Dopady meziskupinových konfliktů na strukturu skupiny podle Michenera, Delamata a Myerse (2004, podle Frnakovského a Kantoše, 2009) [1] : Rodinné konflikty, jejich příčiny a řešení. Mezilidské konflikty jsou s nejvetší pravdepodobností dojít v rámci rodiny. To není překvapivé, protože se jedná o rodinné místo více tesný kontakt mezi lidmi. Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Vztahy mezi lidmi. Člověk je tvor společenský. Vytržení ze společnosti, odstranění možnosti stýkat se s lidmi, se proto také vždy považovalo za největší trest, který může člověka postihnout (být mu udělen).. Vztahy mezi lidmi neboli mezilidské vztahy mohou také nabývat nejrůznějších podob, od vztahů velmi špatných (vztahy negativní) přes vztahy ... Důvody střetů mezi lidmi mohou být malicherné či zásadní, dlouhodobé či krátkodobé, mohou se týkat jednotlivce nebo skupiny. Konflikty nejčastěji vznikají při komunikaci, která je nedostatečná, nejednoznačná, nesrozumitelná nebo chybí úplně. Proto je lepší mluvit věcně, jasně, ptát se, diskutovat, nabízet řešení. Žáci se blíže seznámí s problematikou mezilidských vztahů z pohledu osobní blízkosti a vzdálenosti. Na základě aktivního přístupu k výuce by měli žáci pochopit, že dobré vztahy mezi lidmi vyžadují vzájemnou péči. Učební materiál byl prakticky ověřen. interpersonální konflikty - mezi dvěma nebo více osobami - aktéři vystupují jako individuální osoby skupinové konflikty jedinec (člen skupiny) a skupina ... negativní dopad na vztahy mezi lidmi existuje urgentnost potřeby řešit tyto otázky. DeVito (2008) dělí ... Kniha: Konflikty mezi lidmi (Jaro Křivohlavý). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Od rozdělení Britské Indie proběhly mezi Indií a Pákistánem 4 ozbrojené konflikty, ... (1869 - 1948). Stal se vůdčí osobností boje za svobodu a rovnost mezi lidmi nenásilnými prostředky (bojkot britského zboží, hladovky atd.). Situace v Indii postupně vedla přes vyjednávání až k vyhlášení její nezávislosti v roce ... Konflikty mezi lidmi Intrapersonální konflikt znamená problém vybrat si ze dvou nebo více věcí úzce souvisí s motivací používají se dva pojmy v souvislosti s vnitřním konfliktem: averze a apetence averze - nepříjemnost, nechuť apetence - něco příjemného, touha, chuť Apetence jedná se o rozhodování mezi příjemnými věcmi jednodušší v minulosti byl proveden pokus ......

INFORMACE

AUTOR
Jaro Křivohlavý
DIMENZE
6,42 MB
NÁZEV SOUBORU
Konflikty mezi lidmi.pdf

POPIS

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Chcete si přečíst knihu?Konflikty mezi lidmi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaro Křivohlavý. Číst Konflikty mezi lidmi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY