Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem

Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem - Marvin Pasch, | Booksquad.ink

...í školní hodnocení svých dětí. Kvalitativní výzkumné šetření realizované na bázi hloubkových polostrukturovaných rozhovorů ukázalo, že existují rozdíly mezi vnímáním hodnocení a s tím spojeným rodičovským chováním mezi skupinou matek, jejichž děti mají výborný prospěch ... Portál ZČU > Courseware > KVD > DIDI1 > Studijní materiály ... ... k učení a s tím související klima ve třídě. V některých případech může mít přesah i ... Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-054-2. s. 104. ... od „horšího" a vybíráme „lepší", nebo se snažíme najít cestu k nápravě či aspoň ... Pasch M. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak ... Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině ... ... Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-054-2. s. 104. ... od „horšího" a vybíráme „lepší", nebo se snažíme najít cestu k nápravě či aspoň ... Pasch M. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál. Piaget J., Inhelderová B. (2007). Psychologie dítěte. Praha: Portál. Rodriguezová V. (2012). Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy: disertační práce. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha : Portál, 1998. Originál: Teaching as decision making. ISBN 80-7178-127-4. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2013. [cit. 2013-04-25]. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha, Portál 1998. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál 2005; Další doporučená literatura a odkazy ke studiu Příklady z praxe Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4. ... PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-712-7. Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov : K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu / Kratochvíl Viliam. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2004. - 119 s. - ISBN 80-88982-94-4. A történelem tanítása = Tantárgy-pedagógiai összefoglaló / Katona András. - 1. vyd. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. - 300 s. Sebereflexe žáka ve vztahu k učení se a k učivu pedagogiky. Promyslete, navrhněte a zdůvodněte přípravu na vyučovací hodinu pedagogiky ve vybraném tématu. Prokažte dovednost práce s výukovými cíli, s volbou metod vyučování a hodnocení požadovaných kvalit žáka (studenta)....

INFORMACE

AUTOR
Marvin Pasch,
DIMENZE
12,48 MB
NÁZEV SOUBORU
Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem.pdf

POPIS

Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování, a studentům pedagogiky nabízí kniha přehled nejmodernějších přístupů, metod, otevřených otázek a potřebných dovedností spojených s aktivním vytvářením kurikula, s realizací vyučování a se zlepšováním klimatu třídy. Kniha je psána velmi živě a čtivě, obsahuje příklady, cvičení, schémata i obrázky. Z obsahu: Návrh vzdělávacího programu, nové přístupy k evaluaci, výběr a realizace učebních činností, návrh tematického celku a vyučovací hodiny, induktivní, sociální a individuální formy práce, žáci postižení, nadaní, z odlišného etnika, klima třídy a kázeň, přehled programů pro řízení třídy.

Chcete si přečíst knihu?Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marvin Pasch,. Číst Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY