Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004)

Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004) - - | Booksquad.ink

...ze: EVU Italia, 2013, s. 171-174. WEYDE, M ... Vědecká knihovna v Olomouci - vkol.cz ... . Rekonstruktion der Erkennbarkeit von Fussgängern bei Dunkelheitsunfällen unter dynamischen Realbedingungen. Praha: TRIBUN EU, 2010. Sborník výroční konference EVU 2010. ISBN 978-80-7399128-9. /Martin Dvořák. In: Nevidíme, co nevíme : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = We cannot see what we do not know : the proceedings of the international conference for doctoral students / Praha : Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018 s. 225-233 Bibliografie článků a literat ... Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) -- Sborník ... ... . 225-233 Bibliografie článků a literatury o opevnění Dobrou chuť, velkoměsto : sborník příspěvků z 23. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek. - 1. vyd. In: Svorník : sborník příspěvků z 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12.-15. června 2012 v Žacléři. Opevnění Praha : Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Sv. 11, (2013), s. 182-184 Referát Prameny k činnosti československého exilu z polských zdrojů v Londýně, In: Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. (Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 21.-22. listopadu 2007 na Univerzitě obrany v Brně), Brno 2008, s. 59-64. (spolu s B. Martinkem). 37. Nové šance vysokých škol ve znalostní ekonomice [stať] / František Ježek. — In: Znalostní ekonomika : sborník z 2. ročníku mezinárodní konference : 23.5.2006. — Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2006. — ISBN 80 86754 63 4. — S. 74 78. BORANO2370 Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) - Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004) Sborník Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Sborník příspěvků z konference 17 Ad C) Vyjádření názoru Dig. 25, 7, 1, 3 Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam et Papiam Si qua in patroni fuit concubinatu, deinde filii esse coepit vel in nepotis, vel contra, non puto eam recte facere, quia prope nefaria est huiusmodi coniunctio, et ideo huiusmodi facinus prohibendum est. Překlad ... Mezinárodní konference Plastko (Ostrava 198704) Plastko : Sborník přednášek [z mezin. konf.] ... sborník přednášek. Praha : ... Habeš, Miroslav, 1935-jo2002106507 ill Polák, Vladimír, 1914-2004 jk01100429 aui ABA001 11 ABA001 ck8801647 prezenčn ... Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" = Conference proceedings "Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" : Mezinárodní vědecká konference, International scientific conference : 24.-25. června 2004 / editoři Aleš Suchomel & Mojmír Volf - Vyd. 1. Praha : ASPI, 2004 440 s. : il. ; 21 cm Poznámky Obsahuje bibliografii a rejstřík trestní právo hmotné Česko czenas trestné činy czenas trestné činy Česko czenas monografie czenas Novotný, Oto, 1928-jk01090762 aut PNA001 16 ABD003 3125041021 19.1/CZ/NoTr/2//4 57121/2 l OSA001 2640105626 13.180 G 2 l PNA001 000339774 31B13862-2 l ... Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 7-13. ... Sb. příspěvků z konference v Ústí n. O. 12.-13. září 1995, Ústí n. O. 1995, s. 173-183. ... Praha 2016. První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015 (s Marcelou Zeman...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
4,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004).pdf

POPIS

Sborník Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze (nyní Oddělení pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR). První den konference byl věnován vlastním referátům, druhý den se konal diskusní kulatý stůl na téma Věda a armáda v současné době, jehož průběh je ve sborníku rovněž zachycen. Jednotlivé příspěvky si všímají změn, k nimž v průběhu 20. století došlo ve vztahu vědy a vojenství a připomínají též úlohu vědců samotných a jejich zodpovědnost za zneužití výsledků vědeckého výzkumu ve válečných konfliktech. Většina referátů je zaměřena na první polovinu 20. století, zvláště na období druhé světové války, některé pak přibližují vliv vědy i na změny v soudobém vojenství nebo sledují proměny české obranné doktríny a stav současného obranného výzkumu v České republice.

Chcete si přečíst knihu?Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Věda a armáda - věda a válka (1914-2004): Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha 24.-25.11.2004) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY