Nejstarší náboženství: Mezopotámie

Nejstarší náboženství: Mezopotámie - Jean Bottéro | Booksquad.ink

...d, zatímco Eufrat na jihozápad a poté na jih a jihovýchod ... PDF Mezopotámie ... . Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.. Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o ... Přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie ... 1.3. Starověk | Zápisy do dějepisu ... ... Přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie v období mezi 3. až 1. tisíciletím př. Kr. se opírá o dochované sumerské a akkadské písemné prameny. BOTTÉRO, Jean : Nejstarší náboženství: Mezopotámie Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu.Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n. l., po vynálezu písma, také díky postupně se zvyšujícímu množství ... Jean Bottéro: Nejstarší náboženství Mezopotámie - ...

INFORMACE

AUTOR
Jean Bottéro
DIMENZE
8,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Nejstarší náboženství: Mezopotámie.pdf

POPIS

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a historického vývoje se zabývá především specifickými otázkami mezopotamského náboženství – náboženského cítění, náboženských představ (mytologie boha, mytologie světa, mytologie člověka), náboženského chování (kultem v jeho různých aspektech) a vlivem mezopotamského náboženství na jiné náboženské systémy starověku a jejich prostřednictvím i na evropskou civilizaci. Pro české vydání přeložil J. Prosecký ukázky starověkých textů přímo z původních sumerských a akkadských pramenů, což jistě uvítají nejen specialisté a studenti oborů jako religionistika, kulturní antropologie, teologie apod., ale i širší okruh zájemců o otázky dějin a kultury starověku, jimž je Bottérův zasvěcený, myšlenkově bohatý, ale i čtivý výklad rovněž určen.

Chcete si přečíst knihu?Nejstarší náboženství: Mezopotámie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jean Bottéro. Číst Nejstarší náboženství: Mezopotámie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY