Lesk královského majestátu ve středověku: Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k 85. narozeninám

Lesk královského majestátu ve středověku: Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k 85. narozeninám - Lenka Bobková, | Booksquad.ink

...e na českých středověkých mincích. In Lesk královského majestátu ve středověku (pocta Prof ... Holá - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ... . PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitých 85. narozeninám). neuveden. vyd. Praha: Paseka, 2005. 7 s. ISBN: 80-7185-773-4. VOREL, P. Praha a české země ve finančním systému baroka. In Olga Fejtová ... · Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka Bobková - Mlada Holá, Praha 2005. Sborník věnovaný ... prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. | ústav českých dějin ... . k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka Bobková - Mlada Holá, Praha 2005. Sborník věnovaný prof. Lence Bobkové k životnímu jubileu: · Ve znamení zemí Koruny české. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. 1. vyd. 2005, Praha-Litomyšl: Paseka; s. 161-176. ISBN 80-7185-773-4. Anotace: Studie se zabývá úřadem vratislavských hejtmanů (správců ustanovovaných vládcem), kteří byli reprezentanty českých králů ve Vratislavském knížectví v letech 1335-1378 ... 2001 Assistant Professor, Faculty of Arts, Masaryk University 1995 PhD in Art History, Czech Academy of Sciences, thesis: Relationship Between Bohemian Graceful Madonnas and Icons 1983 PhDr in Art History, Charles University Prague, thesis: Figurally Decorated Frames of Bohemian Gothic Paintings Lesk královského majestátu ve středověku : pocta prof. Phdr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám / uspořádaly Lenka Bobková a Mlada Holá. -- 1. vyd.. příspěvků z konference konané v Pardubicích ve dnech 29. a 30. září 1997, Pardubice — Praha 1999, zde zejména úvaha Josefa Petráně Rok 1547 v českých dějinách, s. 5-10. Věcné hodno­ cení Ferdinandova obrazu v české historiografii také Ivana ČORNEJO VÁ — Jiří RAK — Vít VLNAS , Ve stínu za vlády králů Jana a Karla, in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, L. BOBKOVÁ - M. HOLÁ (edd.), ... královského průvodu s uvítacím poselstvem, přivítání panovníka zástupci města ... Staré opatství v nové záři majestátu císaře Karla IV. Michael Parléř a klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně. In: Bobková Lenka, Holá Mlada (eds.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha - Litomyšl 2005 (ISBN 80-7185-773-4), s. 273-290 Nejedlý, Martin: Rodová pověst Lucemburků a podzimní sny o křížové výpravě (The family story of the Luxembourgs and the autumn dreams of a crusade); In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. 1. vyd. 2007, Praha: ; s. 210-230. ISBN 80-903756-1-8. Jiří KUTHAN: Staré opatství v nové záři majestátu císaře Karla IV. Michael Parléř a klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně. In: BOBKOVÁ Lenka, HOLÁ Mlada (eds.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. LESK KRÁLOVSKÉHO MAJESTÁTU VE STiEDOVÉKU Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSC. k nedožitým 85. narozeninám Uspoãdaly Lenka Bobková a Mlada Holá...

INFORMACE

AUTOR
Lenka Bobková,
DIMENZE
11,25 MB
NÁZEV SOUBORU
Lesk královského majestátu ve středověku: Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k 85. narozeninám.pdf

POPIS

Sborník historických textů vydaný k pětaosmdesátinám prof. Františka Kavky. Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D.; Doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc.; Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.; Prof. PhDr. Václav Bůžek, Csc.; Mgr. Pavlína Cermanová; Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.; PhDr. Václav Drška, Ph.D.; Mgr. Jana Fantysová-Matějková; Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. ; Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. ; Mgr. Mlada Holá; PhDr. Václava Kofránková; PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; PhDr. Martin Nejedlý, Dr.; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.; Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.; Mgr. Rostislav Smíšek; PhDr. Michal Svatoš, CSc.; PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.; Mgr. Jan Zdichynec; Mgr. Zdeněk Žalud; Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.; Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.; Doc. PhDr. Skýbová, CSc.; Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.; PhDr. Milada Studničková, CSc.

Chcete si přečíst knihu?Lesk královského majestátu ve středověku: Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k 85. narozeninám ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Bobková,. Číst Lesk královského majestátu ve středověku: Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k 85. narozeninám Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY