Evangelium podle Piláta

Evangelium podle Piláta - Eric-Emmanuel Schmitt | Booksquad.ink

...kazuje nejenom evangelium podle Lukáše, kde Pilát říká o obviněném Ježíšovi: „Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrti ... Evangelium podle Piláta - Eric Emanuel Schmitt ... ... ." Podobně evangelista Jan cituje jeho slova: „Já na tomto člověku neshledávám žádné viny." Nikodémovo evangelium 3 z 15 s poslem tedy vyšli z pretoria. Nato Pilát zavolal ty, kte ří p ředtím drželi obrazy císa-řova poprsí, a řekl jim: „P řísahal jsem p ři blahu císa řov ě, že vám dám useknout hla- vu, jestliže se praporce p ři vstupu Ježíšov ě neskloní." PAŠIJE PODLE JANA (Jan 18,1-19,42) Evangelium ... V Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen ... Evangelium podle Lukáše - Bible - rozbor díla | Rozbor-dila.cz ... ." PAŠIJE PODLE JANA (Jan 18,1-19,42) Evangelium ... V Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém - ten, který k němu přišel jednou v ......

INFORMACE

AUTOR
Eric-Emmanuel Schmitt
DIMENZE
10,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Evangelium podle Piláta.pdf

POPIS

Román Evangelium podle Piláta se skládá ze dvou částí. V první, nazvané Zpověď odsouzence na smrt večer před zatčením, je mluvčím sám Ježíš (zde Ješua), který koná zázraky, ale stále má pocit, že sám své kroky neřídí. Rychlý sled událostí ho zavede do Jeruzaléma, kde se má stát to, co všichni kromě samého věří a v co doufají: příchod Mesiáše. V Getsemanské zahradě čeká Ješua na své zatčení a z jeho úvah vyvstává otázka, která bude po dva tisíce let znepokojovat vykladače Písma: Byl si Ježíš vědom svého mesiášství? V druhé části, psané formou dopisů Piláta Ponského bratru Titovido Říma, se dozvídáme o postavě jakéhosi Jušuy, který byl špatným truhlářem a špatným Židem, bratříčkoval se s opilci i s lehkými ženami a svého bratrance Jóchánána považoval za podvodníka. Po intimně laděné první části získává román v části druhé takřka detektivní spád. Pilát a tetrarcha Herodes viditelně znervózní poté, co se ztratí ukřižované tělo a začnou se šířit první zvěsti o Ješuově zjevování.

Chcete si přečíst knihu?Evangelium podle Piláta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eric-Emmanuel Schmitt. Číst Evangelium podle Piláta Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY