Úvod do sémantiky fikčních světů

Úvod do sémantiky fikčních světů - Bohumil Fořt | Booksquad.ink

... tématu Lubomír Doležel na Obalkyknih ... Výpis publikací ... .cz Úvod do teoretické sémantiky : principy formálního modelování významu / Hlavní autor: Peregrin, Jaroslav, 1957- Vydáno: (2003) Úvod do sémantiky fikčních světů / Hlavní autor: Fořt, Bohumil, 1973- Vydáno: (2005) 1 FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů, s. 7. 2 2 KONCEPT FIKČNÍCH SVĚTŮ V LITERATUŘE Tato kapitola se věnuje filosofickým koncepcím od vybraných autorů, které se týkají teorie fikčních světů. Práce těchto autorů lze označit za ... Bohumil Fořt - Wikipedie ... . Práce těchto autorů lze označit za základ Rovněž Fořtův Úvod do sémantiky fikčních světů (2005) poskytuje množství zajímavých podnětů a informací, zvláště co se vnímání logiky možných světů týče. Doleželova Heterocosmica (2003) pak považujeme za naprostý základ, chceme-li o TFF vůbec diskutovat. Diplomová 8 Úvod. Jak napovídá název, předkládaná kniha je pokusem o propojení literárně­ teoretického rámce fikčních světů s tradičním literárněhistorickým a genologickým konceptem ... Úvod. Intertextualita se ve 2. polovině 20. století stává jedním z klíčových pojmů literární vědy.Zaznamenala rychlý vývoj, který vyústil do vzniku konceptuálního pojmu, tj. pojmu, který dovoluje nahlédnout nejen vnitřní ustrojení literárního díla, ale i jevy širší - celek literárního díla, literární komunikace, jakož i umění, celé kultury, resp ... To pochopitelně není překvapivé, neboť jedním z otců­‑zakladatelů sémantiky fikčních světů je český teoretik Lubomír Doležel. Pragmatické teorie fikce u nás dosud zůstávaly ... Možné světy v teorii literatury od Ruth Ronenové, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory od Marie-Laure Ryanové či svým záběrem pozoruhodná komparativní práce od Bohumila Fořta Úvod do sémantiky fikčních světů. Lector in fabula. monografie Fikční světy lyriky od Miroslav Červenka a Úvody do sémantiky fikčních světů od Bohumil Fořtaa Druh. z nicá h seznamuje s logicko-filozofický substrátem m teorie a porovnává její různé koncepce. Pojem fikčn svěí t s e v literární teori objevuji oed 70. le t 20 století. , o Ostravská univerzita, Ostrava 2011 - 'Postavy realistických fikčních světů jako subjekty a objekty' Stockholmsk universitet, Švédsko 2010 - 'The Prague School from a Semiotic Point of View' FF PU, Prešov, Slovensko 2010 - 'Aspekty fikčně světové teorie', na co navazuje a co transformuje do své teorie fikčních světů. Zaměřím se na nastínění dvou základních problémů, které, jak se domnívám, vhodně ilustrují celkovou souvztažnost jejich přístupů. Jedná se za prvé o koncept světa objevující se u nich v souvislosti s rozborem struktury epického téma- Pražská škola a teorie fikčních světů. In Vyžádaná přednáška přednesená na FF JČU v Českých Budějovicích. 2012. Podrobněji: https: ... Úvod do sémantiky fikčních světů. FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno: Host, 2005. 148 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-165-8. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Související knihy ... Úvod do sémantiky fikčních světů. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. teorie fikčních světů se motivací autora dále nebudeme zabývat, ale pro první určení podobnosti světů potřebujeme samotného autora. Autora chápeme jako interpreta, který má ke svému fikčnímu světu bliţší přístup, proto je moţné jeho spojení dvou fikčních světů brát v potaz, ale nikoli absolutně. Úvod do sémantiky fikčních světů. Dějiny českého jazyka 1 poptávka. Listy z fronty výbor koresp...

INFORMACE

AUTOR
Bohumil Fořt
DIMENZE
11,93 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do sémantiky fikčních světů.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Úvod do sémantiky fikčních světů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bohumil Fořt. Číst Úvod do sémantiky fikčních světů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY