Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst

Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst - Fernando García de Cortázar | Booksquad.ink

...e, and imagination / edited by Dexter E. Callender, Jr ... Dejiny irska nakladatelstvi lidove noviny | Sleviste.cz ... .. -- xi, 311 stran. -- (Society of Biblical Literature Resources for Biblical Study ; Number 78) ISBN 978-1-58983-961-8. -- ISBN 978-1-58983-963-2. Stručné dějiny španělské kultury : cesty kulturou prostřednictvím měst / Fernando García de Cortázar ; ze španělského originálu Breve historia de la cultura en España ... přeložila a poznámkami vybavila Anna Tkáčová ; verše přeložil Miloslav Uličný. -- Podlesí : Dauphin, 2018/19. -- 458 stran : ilust ... Dauphin ... . -- Podlesí : Dauphin, 2018/19. -- 458 stran : ilustrace ... Stručné dějiny španělské kultury Cortázar, F. G. de /Dauphin/ Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud ... Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností ... 3.Historie. Toto slovo (lat. historia je ionského původu a značilo původně zkoumání, vědu. V nejstarší době navazovalo dějepisectví na epiku, vyprávělo báje a legendy, týkající se založení měst a urozených rodů. Ionové upírali pozornost na dobu přítomnou, poznávali různé národy, jejich území, život, dějiny. Stručné dějiny španělské kultury : cesty kulturou prostřednictvím měst / Fernando García de Cortázar ; přeložila Anna Tkáčová Unifikovaný název: Breve historia de la cultura en España. Česky Dal.odpovědnost: Tkáčová, Anna, 1957- (Překladatel) Nakladatel: V Podlesí : Dauphin, 2018/19 Fyz.popis: 458 stran : ilustrace ; 21 cm JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1997. Úkol č. 3: Pokuste se zjistit něco o historii střední školy, na které pracujete nebo na které jste studovali. Kdy, kým a proč byla založena, případně informace o významných osobnostech, které na škole studovaly (ne jen pedagogové), nebo učily. JŮVA, Vladimír. Liberec - Dějiny českých měst . Kniha Dějiny Liberce představuje severočeské město, které se od 16. století, kdy získalo městský znak a začali v něm působit první soukeníci, zvolna rozvíjelo jako město poddanské.Průmyslová textilní výroba v 19. století z něho učinila významné průmyslové centrum habsburské monarchie. Stručné dějiny španělské kultury. ... Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, ... Kniha sleduje cesty vzdělaných Osmanů, kteří se vydávali dvěma směry - na Západ, do Evropy, a na Východ, do arabských ... * okolo 800 př. n. l. Počátky etruské kultury, zakládání měst v Etrurii. * okolo 750 př. n. l. Nárůst významu etruských námořních sil. * okolo 700 př. n. l. Mohylové hroby, bohatě vybavené nástěnnými malbami a četnými uměleckými předměty i předměty denní potřeby. Dějiny španělské Afriky a Rovníkové Guineje ... Součástí publikace jsou stručné životopisy československých a nizozemských vyslanců. ... Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o ... Sochař Andreas Schweigl (1735-1812) napsal totiž stručné dějiny současného umění na Moravě, které mohly být užity pro potřeby tereziánských "normálních škol" (tedy vyšších pedagogických učilišť). Schweigl byl sochařem a umělcem jistě vzdělaným, který udržoval kontakty s předními osvícenci na Moravě. Stručné dějiny mexického knihovnictví. Národní knihovna 6/1998, s. 354-358. Veřejná knihovna v Lasturovém domě. O činnosti a dějinách veřejné knihovny v Salamance. Národní knihovna 11/2000, s. 96-98. Podpora četby v Extremaduře. O programech na podporu četby financovaných autonomní vládou španělské autonomie Extremadura. Dějiny Argentiny zbavené nudy: Rodrigo Fresán (*1963) se po vydání této knihy okamžitě stal novým, svěžím hlasem mezi argentinskými spisovateli - originálním, ale zároveň navazujícím na to nejlepší, čím tato země světové literatuře přispěla. Základní orientaci v antické řecké literatuře poskytnou například: Stiebitz F., Stručné dějiny římské literatury Stiebitz F., Stručné dějiny řecké literatury Canfora L., Dějiny řecké literatury, Praha 2001 Lesky A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern-München 1963 The Cambridge History of Classic Literature. I. Západní Sahara (arabsky الصحراء الغربية, berbersky Taneẓṛuft Tutrimt, španělsky Sáhara Occidental) je sporné území v Africe.Na severu sousedí s marockou provincií Tarfaya, na severovýchodě s Alžírskem a na jihu a jihovýchodě s Mauritánií. Atlantský oceán omývá západní pobřeží, od ně...

INFORMACE

AUTOR
Fernando García de Cortázar
DIMENZE
3,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst.pdf

POPIS

Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Každé z pojednaných měst je spojeno s některou kulturní či literární osobností, z nichž mnohé ovlivnily myšlení španělské společnosti a mnohé z nich měly přesah i za hranice této země, jejíž kulturní bohatství je u nás pro mnohé ještě stále velkou neznámou. Tak například Santiago de Compostela je spojeno se jménem spisovatelů Álvara Cunquiera či Ramóna del Valle Inclána, Toledo s překladatelskou školou, skrze niž do Evropy proudilo řecké vědění a filosofie, Córdoba zase s věděním a se spisy židovských a arabských učenců (Maimonides, Averroes), Gijón s osobností osvícenského myslitele Gaspara Melchora Jovellanose, Mallorca zase s literárním modernistickým hnutím a významnou generací 1898, k níž patřil i známý filosof překládaný do češtiny José Ortega y Gasset. Esejistická kniha Garcíi de Cortázara ukazuje, že kultura, malířství a zejména literatura jsou tím, co z dějin přetrvá a že poté, co se přeženou historicky bouřlivé události, výtvory lidského ducha a umu jsou tím jediným, co jako odkaz dalším generacím přetrvá pro další období.

Chcete si přečíst knihu?Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Fernando García de Cortázar. Číst Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY