Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie

Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie - Adam Swift | Booksquad.ink

...aha (5) Brno (1) České Budějovice (1) Hradec Králové (1) Olomouc (1) Ostrava (1) Plzeň (1) Ústí nad Labem (1) Politická filozofie ... PDF Pokyny pro přípravu k magisterské státní závěrečné zkoušce ... ... . Kdo napsal knihu Politická filozofie? Autorem je Adam Swift. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. Politologie bývala součástí filozofie, jako samostatná věda se rozvíjí na přelomu 19./20.století v USA. Celosvětově se rozšířila až po 2.sv.válce. založení a vývoj politologie v USA-vznik politologie v 19.století současně i ve Francii. 1857: 1.katedra na Kolumbijské ... PDF Predmet Základy politológie Podmienky na udelenie kreditov ... .sv.válce. založení a vývoj politologie v USA-vznik politologie v 19.století současně i ve Francii. 1857: 1.katedra na Kolumbijské univerzitě(historie a polit.vědy) Politická filozofie Student si samostatně připraví celkem okruhů — ke každé oblasti okruhů — které ... (2005). Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha: Portál. Tuck, R. (2002). Natural Right Theories. Cambridge University Press. TEMATICKÉ OKRUHY: 1. Moderní debata o spravedlnosti (v 20 st.). Díky - Přehled moderních politologických teorií (B. Říchová) - Úvod do současné politologie (B. Říchová) - Teorie mezinárodních vztahů (P. Drulák) - Politologie (A. Heywood) - Politická filozofie - základní otázky moderní politologie (A. Smith) - Politické strany moderní Evropy (M. Strimska, V. Hloušek, L. Kopeček ... Politická filozofie: základní otázky moderní politologie 3.75 avg rating — 4 ratings — published 2001 Want to Read saving… Základní hodnoty. Mezi základní hodnoty liberalismu patří:. Individualismus - pro liberalismus je typické, že jedinec je z hlediska významu nadřazen kolektivu.Cílem je tedy vytvořit takovou společnost, kde se všichni jednotlivci mohou rozvíjet na základě svých schopností a dovedností. Katedra politologie. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. Abstrakt Hlavním cílem práce je představení moderní teorie liberální spravedlnosti se zaměřením ... SWIFT, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 190 s. ISBN 80-717-8859-7. politologie konflikt totalitarismus samospráva konzervatismus liberalismus Obsah: A 1) co je to politologie a jaký je její vztah k dalším vědním oborům, 2) metodologie politické vědy 3) empirická a normativní politologie (deskripce a proskripce v politologii), politická věda a politická teorie (filozofie) 4) komparativní politologie Vymezení základních pojmů oboru (politika, moc, politologie, politická věda, politická filosofie), vývoj politického myšlení (antika, novověk atd.). Formování a vývoj politické vědy v kontextu utváření moderní masové politiky. Uskutečňovat spravedlnost v pravém slova smyslu, se v dějinách nepodařilo nikomu, snad kromě Krista. Přitom se spravedlnost vyskytuje ve filozofii již od dob Aristotela. Sociální a politické kontury pojmu spravedlnosti dostávají jasnější obrysy až v 17. století díky Thomasu Hobbesovi. 6 S: BUDOUCNOST SOCIALISMU A TŘETÍ CESTA? A JAK CHÁPAT SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST? PČ: SWIFT, Adam: Politická filozofie: základní otázky moderní politologie ......

INFORMACE

AUTOR
Adam Swift
DIMENZE
3,42 MB
NÁZEV SOUBORU
Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie.pdf

POPIS

Kniha je koncipována jako základní učebnice studijního oboru politická filozofie. Nezabývá se dějinami politické filozofie, ale klíčovými otázkami moderní politologie, nastolenými filozofickými koncepcemi klasických filozofů-politologů Locka, Hobbese, Hegela a Marxe, ale i Hayeka, Rawlse a Nozicka. Výklad se soustřeďuje na jednotlivé ideje (sociální spravedlnost, svoboda, rovnost, komunita) a jejich kořeny a vysvětluje jejich uplatňování v reálné politice moderní doby.

Chcete si přečíst knihu?Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Adam Swift. Číst Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY