Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie

Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie - Adam Swift | Booksquad.ink

...iologie. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-380-2 ... PDF Pokyny pro přípravu k magisterské státní závěrečné zkoušce ... ... . s. 63-111 (49 stran) ... Návodné otázky k MÍČKOVI (sociální spravedlnost): ... Politická filozofie Město Všechna města Praha (5) Brno (1) České Budějovice (1) Hradec Králové (1) Olomouc (1) Ostrava (1) Plzeň (1) Ústí nad Labem (1) Politická filozofie. Kdo napsal knihu Politická filozofie? Autorem je Adam Swift. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. Politologie bývala sou ... PDF Predmet Základy politológie Podmienky na udelenie kreditov ... . ČBDB.cz - Databáze knih. Politologie bývala součástí filozofie, jako samostatná věda se rozvíjí na přelomu 19./20.století v USA. Celosvětově se rozšířila až po 2.sv.válce. založení a vývoj politologie v USA-vznik politologie v 19.století současně i ve Francii. 1857: 1.katedra na Kolumbijské univerzitě(historie a polit.vědy) Politická filozofie Student si samostatně připraví celkem okruhů — ke každé oblasti okruhů — které ... (2005). Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha: Portál. Tuck, R. (2002). Natural Right Theories. Cambridge University Press. TEMATICKÉ OKRUHY: 1. Moderní debata o spravedlnosti (v 20 st.). Díky - Přehled moderních politologických teorií (B. Říchová) - Úvod do současné politologie (B. Říchová) - Teorie mezinárodních vztahů (P. Drulák) - Politologie (A. Heywood) - Politická filozofie - základní otázky moderní politologie (A. Smith) - Politické strany moderní Evropy (M. Strimska, V. Hloušek, L. Kopeček ... Politická filozofie: základní otázky moderní politologie 3.75 avg rating — 4 ratings — published 2001 Want to Read saving… Základní hodnoty. Mezi základní hodnoty liberalismu patří:. Individualismus - pro liberalismus je typické, že jedinec je z hlediska významu nadřazen kolektivu.Cílem je tedy vytvořit takovou společnost, kde se všichni jednotlivci mohou rozvíjet na základě svých schopností a dovedností. Katedra politologie. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. Abstrakt Hlavním cílem práce je představení moderní teorie liberální spravedlnosti se zaměřením ... SWIFT, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 190 s. ISBN 80-717-8859-7. politologie konflikt totalitarismus samospráva konzervatismus liberalismus Obsah: A 1) co je to politologie a jaký je její vztah k dalším vědním oborům, 2) metodologie politické vědy 3) empirická a normativní politologie (deskripce a proskripce v politologii), politická věda a politická teorie (filozofie) 4) komparativní politologie Vymezení základních pojmů oboru (politika, moc, politologie, politická věda, politická filosofie), vývoj politického myšlení (antika, novověk atd.). Formování a vývoj politické vědy v kontextu utváření moderní masové politiky. Uskutečňovat spravedlnost v pravém slova smyslu, se v dějinách nepodařilo nikomu, snad kromě Krista. Přitom se spravedlnost vyskytuje ve filozofii již od dob Aristotela. Sociální a politické kontury pojmu spravedlnosti dostávají jasnější obrysy až v 17. století díky Thomasu Hobbesovi. 6 S: BUDOUCNOST SOCIALISMU A TŘETÍ CESTA? A JAK CHÁPAT SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST? PČ: SWIFT, Adam: Politická filozofie: základní otázky moderní politologie ......

INFORMACE

AUTOR
Adam Swift
DIMENZE
7,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie.pdf

POPIS

Kniha je koncipována jako základní učebnice studijního oboru politická filozofie. Nezabývá se dějinami politické filozofie, ale klíčovými otázkami moderní politologie, nastolenými filozofickými koncepcemi klasických filozofů-politologů Locka, Hobbese, Hegela a Marxe, ale i Hayeka, Rawlse a Nozicka. Výklad se soustřeďuje na jednotlivé ideje (sociální spravedlnost, svoboda, rovnost, komunita) a jejich kořeny a vysvětluje jejich uplatňování v reálné politice moderní doby.

Chcete si přečíst knihu?Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Adam Swift. Číst Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY