Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření - Lenka Pavlíčková | Booksquad.ink

...ní: Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice je tématem disertační práce ... Elektronický sborník - Poruchy ... . Problematika dyskalkulie je v současné době stále častějším tématem. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Informace o publikaci. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Autoři: PAVLÍČKOVÁ Lenka. Monografie je věnována poruchám matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vlivem na řešení učebních úloh ... Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a ... ... . Autoři: PAVLÍČKOVÁ Lenka. Monografie je věnována poruchám matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vlivem na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. S použitím případových studií jsme analyzovali žáky s poruchou matematických schopností. Ve výzkumu se potvrdilo, že u žáků s dyskalkulií jsou poškozeny některé funkce percepční, kognitivní a motorické, přičemž ... Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Shrnutí výsledků výzkumného šetření Pavlíčková Lenka Masarykova univerzita nakladatelství 2018. brožovaná, 190 str. ISBN 9788021090903 Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Shrnutí výsledků výzkumného šetření Monografie zpracovává aktuální problematiku spojenou se soutěží Matematický klokan v České republice. Výzkum byl realizován s oporou o teoretické ukotvení problematiky matematických učebních úloh a jejich řešení v celkových souvislostech soutěže Matematický klokan při zohlednění poznatků, které přinášejí teoretické studie i výzkumné práce z pedagogiky i ... Německé konstrukce s es a jejich české protějšky - autor Hana Peloušková Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice - Shrnutí výsledků výzkumného šetření - autor Lenka Pavlíčková Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na ř...

INFORMACE

AUTOR
Lenka Pavlíčková
DIMENZE
6,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření.pdf

POPIS

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části publikace jsou vymezena základní teoretická východiska, která nejsou pouze souhrnem poznatků, ale mají i teoretický přínos. Těžiště knihy tvoří výzkumná část, která se skládá ze tří výzkumných studií, jež mají osvětlit tuto problematiku. Ambicí publikace je přinést souhrn poznatků o poruchách matematických schopností, jejich dílčích funkcích a o jejich dopadu při řešení úloh žákem ve fyzice a v matematice. Z těchto důvodů je předkládaná monografie určena širokému spektru potenciálních čtenářů: učitelům základních škol, speciálním pedagogům; studentům učitelství, primární pedagogiky a speciální pedagogiky v prezenčním, kombinovaném i doktorském studiu, ale také rodičům dětí školního věku.

Chcete si přečíst knihu?Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Pavlíčková. Číst Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY