Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století

Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století - Petr Kučera, | Booksquad.ink

......

INFORMACE

AUTOR
Petr Kučera,
DIMENZE
4,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století.pdf

POPIS

Kniha sleduje cesty vzdělaných Osmanů, kteří se vydávali dvěma směry – na Západ, do Evropy, a na Východ, do arabských provincií říše. Cestopisné zprávy z tohoto období jsou mimořádně zajímavé vzhledem ke zvláštnímu postavení osmanské říše a Turků na pomezí dvou civilizačních okruhů. Turecko sice bylo v souvislosti s procesem modernizace i s imperiálními ambicemi západních mocností na Evropě závislé materiálně i ideově a představitelé tureckých elit byli Západem ovlivňováni, zároveň ovšem zaujímali dominantní postavení ve vztahu k zaostalejším jihovýchodním oblastem říše. Kniha ukazuje obraz Evropy a východních provincií osmanské říše v tureckých cestopisech a zkoumá, jakým způsobem setkávání s novým prostředím autory ovlivňovalo v jejich chápání vlastní identity, a to v období, které bylo pro utváření moderní turecké společnosti a jejího vztahu k Evropě klíčové.

Chcete si přečíst knihu?Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Kučera,. Číst Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY