Surrealisté

Surrealisté - Tim Martin | Booksquad.ink

...La Revolution surrealisté'. The The text was to serve as an information rese rvoir rather than a guideline or road map for Surrealisté se inspirovali zejména psychoanalytickou teorii snu ... Máchova Pouť krkonošská: spousta kontrastů, které vás ... ... . Jaroslav Seifert (1901 - 1986) …básník, prozaik, prošel všemi proudy meziválečné poezie. Narodil se v Praze na Žižkově, studoval gymnázium, stal se žurnalistou, jako redaktor pracoval v různých novinách. 1984 - jeho dílo oceněno Nobelovou cenou. Surrealisté navazují na svou činnost z konce 60.let. Obnovují časopis Analogon a vydávají další čísla (zatím 2 až 16) a III. svaze ... Český surrealismus - Literatura - Referáty | Odmaturuj ... . 1984 - jeho dílo oceněno Nobelovou cenou. Surrealisté navazují na svou činnost z konce 60.let. Obnovují časopis Analogon a vydávají další čísla (zatím 2 až 16) a III. svazek spisů Karla Teiga - ovšem s dotacemi ministerstva kultury, což má k nezávislosti na státě velice daleko. První surrealisté navazovali na představitele dadaismu. Stejně jako dadaisté i představitelé tohoto slohu reagovali na 1. světovou válku, i když s větším nadhledem a pozitivnějším přístupem. Jejich názory se mohou zdát až naivní. Věřili totiž, že se svět může transformovat do místa, kde existuje jen láska a svoboda. Působivé kontrasty. V celé knize je znatelný kontrast mezi romantickou, klidnou a živou přírodou a gotickým, polorozbořeným klášterem plným mrtvých mnichů.Z tohoto kontrastu má člověk pocit, že pro Máchu byla příroda důležitá - jako něco, co stojí nad vším ostatním, něco, co dokáže uzdravovat lidskou duši. André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží : pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech Responsibility: Lenka Bydžovská, Karel Srp. Dosud největší výstava samizdatových literárních sbírek a uměleckých děl z období poválečného surrealismu se koná v prostorách pražského letohrádku Hvězda. Unikátní expozice Surrealistická východiska - odklony/návraty/přesahy nabízí díla z období od počátku 50. let do roku 1989, kdy mohli tuzemští surrealisté tvořit jen v ilegalitě. Ve 30.letech se franc.surrealisté hlásí k levici a revoluci, u nás je r. 1934 založena Surrealistická skupina, která hlásá solidaritu s bojem proletariátu, ale zároveň právo na umělecké experimenty.Surr.skupina rozvíjela činnost do r. 1938. Vítězslav Nezval 1900-1958 Narozen v Biskoupkách u Třebíče. → nevědomí ovlivňuje naše chování (Freud) - surrealisté se snažili si navodit hypnotické stavy, sny, horečnaté stavy, delirium, apod. (v nevědomí - pravá skutečnost) → automatický text (automatické psaní) - okamžitý záznam toho, co se člověku odehrává ve vědomí (bez jakékoli kontroly vůle - Surrealisté hráli kolektivní hry. Každý měl například napsat určité slovo, aniž by věděl, co napadlo jeho předchůdce. První věta, kterou takto vytvořili, zněla Vybraná mrtvola bude pít mladé víno. Kromě kolektivních textů vytvářeli i společné obrazy. Surrealisté se hlásili ke komunismu, marxismu a anarchismu. Surrealisté navázali na dadaismus, směr, který vznikl na konci 1. světové války jako reakce na strašné období, které každého zbavilo iluzí a představ o smyslu života. V předsurrealistickém období se útočilo proti oficiálnímu umění. Vše se zdálo nedůležité, absurdní a stálo za zesměšnění, ironii, odsouzení. • A palavra surrealismo foi criada em 1917 pelo escritor Guillaume Apollinaire, para descrever exemplos de inovações artísticas. • Surgido em Paris, 1920. • An… Spořilovští surrealisté je označení pro sdružení surrealistů, která vznikla v roce 1943.Jejími členy byli básník Zbyněk Havlíček, literární teoretik Robert Kalivoda, básník Rudolf Altschul, František Jůzek a výtvarník Libor Fára.Za války začali spolupracovat s K. Teigem i dalšími surrealisty různých generací....

INFORMACE

AUTOR
Tim Martin
DIMENZE
9,69 MB
NÁZEV SOUBORU
Surrealisté.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Surrealisté ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tim Martin. Číst Surrealisté Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY