Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti - Ján Praško, | Booksquad.ink

...íznaky během života. U těchto jedinců se objevují určité rigidní myšlenky, emoce a vzorce chování, které se konzervovaly v průběhu ... 12 - Záhada osobnosti (ZÁHADY DUŠE) - YouTube ... ... Poruchy osobnosti - oproti neurotickým poruchám - sú prakticky celoživotné. V článku si opíšeme 14 typov porúch osobnosti. Špecifické poruchy osobnosti (F60) Ide o poruchy osobnosti, ktoré nie sú dôsledkom choroby, úrazu alebo poškodenia mozgu, ani inej Poruchy osobnosti se rozvíjejí během dospívání a přetrvávají po celý život. Ve stáří se však stávají méně výraznými. Poruchy osobnosti Histriónská porucha osobnosti. Lidé trpící histriónskou poruchou se zp ... Poruchy osobnosti - ZDRAVIE.sk ... . Ve stáří se však stávají méně výraznými. Poruchy osobnosti Histriónská porucha osobnosti. Lidé trpící histriónskou poruchou se zpravidla chovají teatrálně a neustále vyhledávají okamžiky, kdy mohou být středem pozornosti. Tito jedinci ... Vymezení poruch osobnosti. Poruchy osobnosti jsou variantou rysů, které se významně odchylují od těch patrných u většiny lidí. K těmto rysům patří hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Poruchy osobnosti jsou skupina poruch, které se projevují dlouhotrvajícími frigidními odlišnostmi v chování a prožívání, které způsobují významné problémy pro samotného člověka či jeho okolí. Jde často o extrémně varianty vlastností, které se jinak běžně 6.1 Základní charakteristiky poruch osobnosti. Poruchy osobnosti jsou prezentovány extrémně vystupňovanými povahovými a charakterovými rysy, které ve svém důsledku vedou k poruchám sociální adaptace (Svoboda, 2006, str. 255).; Maladaptivní postoje a chování se projevují v široké oblasti osobních a sociálních situací, vedou k pocitům osobní nepohody a mají negativní ... Smíšené a jiné poruchy osobnosti: Tato položka je zaměřena na ty poruchy osobnosti‚ které jsou často obtížné‚ neprojevují však specifický vzorec symptomů‚ který charakterizuje poruchy popsané v F60.-. Následkem toho je obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než ty‚ uvedené pod F60.-. například: Disclaimer: All non-English versions of the website contain unofficial translations contributed by our users.They are not binding in any way, are not guaranteed to be accurate, and have no legal effect. The official text is the English version of the website. Please consider reporting inaccuracies to [email protected] or join our translation project! Narcistická porucha osobnosti souvisí s vyšším rizikem výskytu jiné psychické poruchy, zejména depresivní reakce a velké depresivní poruchy. Pro pocity vnitřního napětí a deprese, které někdy nedává najevo je u člověka s narcistickou poruchou osobnosti i vyšší riziko závislosti na návykových látek, zejména alkoholu. DÍL: PORUCHY OSOBNOSTI A MÝTUS PSYCHOPATA - Duration: ... Beseda o životě s h...

INFORMACE

AUTOR
Ján Praško,
DIMENZE
5,97 MB
NÁZEV SOUBORU
Poruchy osobnosti.pdf

POPIS

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavených skupin poruch osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiozní - vyhýbavá, závislá, narcistická) i některé skupiny, které jsou výzkumem teprve navrhovány. Zabývá se vývojem poruch osobnosti od dětství a v průběhu dospělosti a možnostmi léčby. Protože problematika poruch osobnosti (psychopatií) má závažné sociální souvislosti, práce osloví nejen psychiatry, psychoterapeuty a klinické psychology, ale i sociální pracovníky, kriminology, etopedy a výchovné poradce a také studenty příslušných oborů. Práce je doplněna řadou kazuistik.

Chcete si přečíst knihu?Poruchy osobnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ján Praško,. Číst Poruchy osobnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY