Krizová intervence

Krizová intervence - Daniela Vodáčková, | Booksquad.ink

...ž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností ... REMEDIUM - Vzdělávací programy ... . Krizová intervence ... Základní krizová intervence (ZKI) Akreditace MPSV č. A2019/1140-SP/PC/PP. Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat (viz obsah kurzu). Krizová intervence. Krize představuje jednu z nejčastějších příčin vyhledání psychologické či psychiatrické péče. Krize vzniká, když člověk na cest ... MAVO s.r.o. ... . Krizová intervence. Krize představuje jednu z nejčastějších příčin vyhledání psychologické či psychiatrické péče. Krize vzniká, když člověk na cestě za důležitými životními cíli narazí na překážku, jíž v obvyklém čase není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Krizová intervence O kurzu Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo ... Krizové linky a Linky důvěry v ČR. Úvod / Síť pomoci / Krizové linky a Linky důvěry v ČR. Necítíte se dobře? Potřebujete si rychle s někým promluvit? Nevíte najednou kudy kam? Jste v depresi? Kurz Základní krizová intervence můžete absolvovat samostatně či na něj navázat Dílčí cíle: poznat základy teorie krize a krizové intervence naučit se poznat krizový stav naučit se aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem KRIZOVÁ INTERVENCE. Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin. Místo konání: PRAHA Přijímáme také objednávky na škol...

INFORMACE

AUTOR
Daniela Vodáčková,
DIMENZE
9,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Krizová intervence.pdf

POPIS

Lidem, kteří řeší naléhavou - krizovou - situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence ¦ tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.

Chcete si přečíst knihu?Krizová intervence ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Daniela Vodáčková,. Číst Krizová intervence Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY