Jidášův komplex: Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací

Jidášův komplex: Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací - Andrzej Grajewski | Booksquad.ink

...polemika s radikálními tezemi o kontinuitě české reformace * ... Německá demokratická republika - případová studie ... ... . Cesty moderního teologického myšlení se sice ubírají různými směry, je však chvályhodné, že přitom není zapomínáno ani na historickou perspektivu, respektive na pregnantní reflexi církevních a náboženských dějin. 1 Užitečnost takového přístupu je samozřejmě ... [Příručka komunistických bezpečnostních aparátů ve východní a střední Evropě 1944 - 1989] edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński ... [Jidášův kompl ... Petr Lébl 50 Vlasta Smoláková kniha online - niscymasluo ... . by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński ... [Jidášův komplex. Zraněná církev. Křesťané ve střední a východní evropě mezi odporem a kolaborací] Poznaň: W drodze, 1999 Můžeme se však alespoň přibližně orientovat podle znamení, jimiž se pravá Církev projevuje. Jak píše veliký ruský myslitel 19. století A. S. Chomjakov, jedním ze znamení pravé Církve je právě láska. Kde se neděje láska mezi bratřími, tam není Církev - kánony nekánony. Jidášův komplex : zraněná církev : Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací. Andrzej Grajewski ; přeložila Petruška Šustrová. Prostor c2002 Vyd. 1. 所蔵館1館 A tento autoritativní trockista píše ve své knize, že Trockij už ve věku 20 let, sedící v četnickém vězení v Oděsse, dělal si speciální výpisy, studoval a dělal konspekce knih o zednářství, dokonce měl na toto téma solidní konspekty - sešity v černých obálkách, celkový objem ani mnoho ani málo - víc jak 1000 stran....

INFORMACE

AUTOR
Andrzej Grajewski
DIMENZE
8,36 MB
NÁZEV SOUBORU
Jidášův komplex: Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací.pdf

POPIS

Kniha se zabývá dějinami církví v bývalém Sovětském svazu, Československu, Polsku, Maďarsku a NDR během komunistického režimu po druhé světové válce.Autor se ovšem snaží ukázat celou pravdu, tedy nejen potlačování a pronásledování církví, nýbrž i skutečnost, že také uvnitř církví se našli lidé, kteří k pronásledování víry a věřících různou měrou přispívali. Nehledá laciná nařčení ani odhalení, dokazuje, jak usilovně se tajné služby komunistických režimů dostávaly lidem pod kůži a jak těžké bylo bránit se jejich působení. Odhaluje institucionální mechanismy pošlapávání lidského svědomí a naznačuje, jak bylo možné vytvořit v centru Evropy v polovině 20. století systém založený na násilí a lži a současně jej prezentovat jako vrcholný výdobytek humanismu.

Chcete si přečíst knihu?Jidášův komplex: Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Andrzej Grajewski. Číst Jidášův komplex: Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY