Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze - Jana Plátová, | Booksquad.ink

... | Databáze knih Český komentovaný překlad řecké verze (Septuaginta) starozákonní knihy Izaiáš ... Knihy História a biblické vedy - Uniknihy.sk ... . Popis nakladatele Septuagintní verze knihy Izajáš představuje významné svědectví o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helenismu i o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Kniha Izajáš totiž. patří k nejčastěji citovaným textům v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila. teologii nejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších. ... Izaiáš-Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... ... . teologii nejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších. latinských otců. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Komentovaný překlad řecké septuagintní verze . ... Kniha Izai áš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. ... Septuagintní verze knihy Izajáš proto představuje významné ... Kniha Izajáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato... Komentovaný překla...

INFORMACE

AUTOR
Jana Plátová,
DIMENZE
4,72 MB
NÁZEV SOUBORU
Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze.pdf

POPIS

Kniha Izajáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny. Mimo jiné souvisí s vnímáním Izajášova spisu jako proroctví, které se v době vzniku překladu nově naplňuje a odráží historické události 2. stol. př. n. l. – zejména události týkající se komunity soustředěné kolem Oniase, člena velekněžské rodiny, nuceného prchnout z Jeruzaléma do Egypta. Septuagintní verze knihy Izajáš je proto významným svědectvím o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helénismu a vypovídá o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Hlubší porozumění tomuto textu a jeho vztahu k hebrejské předloze má význam také pro čtenáře Nového zákona i novozákoníky a patrology. Kniha Izajáš totiž patří k nejčastěji citovaným textům v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších latinských otců. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Ivany Vlkové a Jany Plátové nás provede textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kteří se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit význam Ježíše z Nazareta. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.

Chcete si přečíst knihu?Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Plátová,. Číst Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY